• SŁOWO ŻYCIA

 • pozostawić ślad

 • Rodzina Bogiem silna

Caritas Parafialna

            DZIEŃ  ŚWIĘTOŚCI  ŻYCIA – AD 2014

UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO - 8  KWIETNIA 2024

 

Po  raz  szesnasty – w  naszej  parafii  uroczyście  podjęta  została  Duchowa  Adopcja  Dziecka  Poczętego,  by  przez  9  miesięcy  modlić  się  w  intencji  dziecka,  którego  życie  przed  narodzeniem  jest  zagrożone.

Mszę  Św. celebrował  ks. Sylwester  Mroczek.

Po  wyznaniu  wiary  i  odśpiewaniu  Hymnu  do  Ducha  Św. – 63  osoby, przy  zapalonych  od  paschału  świeczkach – złożyło  przyrzeczenie  Duchowej  Adopcji  Dziecka, którego  imię  zna  jedynie  Bóg.

W  procesji  z  darami, na  ręce  celebransa  złożono: zapaloną  świecę – symbol  Chrystusa,

Światłości  Świata, wypełnione  deklaracje  duchowej  adopcji,  żonkile – symbol  życia,  owoce, model  10-tygodniowego  dziecka  oraz  Hostię  i  wino. 

Wspólne  modlitwy  w  intencji  życia  będą  kontynuowane  przez  9  miesięcy   - 25  dnia  danego  miesiąca.

 

PATRONALNE  ŚWIĘTO  CARITAS

NIEDZIELA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA – 7  KWIETNIA  2024

 

I – etap: Udział  w  obchodach  Diecezjalnego  Święta  Caritas  w  Parafii  bł. Karoliny  Kózkówny  w  Tarnowie  w  sobotę (6.04).

O godz. 10 – rozpoczęcie  Koronką  do  Bożego  Miłosierdzia  i  śpiewem  Hymnu  Caritas , napisanego  na  obecną  uroczystość.

Godz. 10:30 – uroczysta  Eucharystia  celebrowana  przez  wielu  kapłanów  z  diecezji  pod  przewodnictwem  biskupa  tarnowskiego  Andrzeja  Jeża, który  w  czasie  homilii  przedstawił  krótką  historię  Caritas  w  diecezji  od  1938 r.  Przedstawił  pierwszy  w  historii  diecezji  sztandar  Caritas  z  okazji  wznowienia  działalności  Caritas  po  1989  roku,  który  będzie  poświęcony  i  przekazany  pocztom  sztandarowym.

Wskazał  też  na  zadania  w  okresie  80  Tygodnia  Miłosierdzia – „Chrystusowi  w  ubogich  wiernie  służyć”. Wspomniał  o  nowych  wyzwaniach  jako  wyniku  pracy  V  Synodu, szczególnie  o  znaczeniu  formacji  duchowej  wolontariuszy  i  pracowników.

Wyraził  podziękowanie  Parafialnym  Zespołom  Caritas  za  działalność  na  wielu  płaszczyznach – apelując  o  kontynuację  tej  pięknej  tradycji  naszej  diecezji.

Ważnym  przesłaniem  ks. Biskupa  stały  się  słowa: „Chrystus  w  Eucharystii  stał  się  dla  nas  chlebem – uczy  nas  zaspokajać  nie  tylko  głód  ciała,  ale  także  głód,  którego  zaspokojenie  przywraca  człowiekowi  wiarę,  nadzieję  i  poczucie  własnej  wartości”.

Na  zakończenie  wręczone  zostały  medale  Misericors.

 

II – etap: Pielgrzymka do  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  w  Łagiewnikach,  zorganizowana  przez  nasz  Zespół  Caritas – udział  28  osób.

Udział  w  czuwaniu  od  godz. 20:30, które  rozpoczęło  się  modlitwą  za  wstawiennictwem  bł. Rodziny  Ulmów  w  obecności  relikwii  (Litania  do  bł. Rodziny  Ulmów  z  Dziećmi), w  intencji rodzin.

Bezpośrednim  przygotowaniem  do  Adoracji  „Adorujmy  Tego, który  Jest” były  rozważania  dotyczące  doświadczenia  Mojżesza - dlaczego  krzew  się  rozpala.

Pytajmy  więc  siebie  - dlaczego  ja  przychodzę  na  Adorację  i  dlaczego  jestem  dzisiaj  tu  w  tym  dniu  niezwykłym.

 Adoracja – dodrze, że  tu jesteśmy, by  uczyć  się  rozwijać  cnoty (jako  kwiaty).

W  intencji  rozwijania  cnót (wymienianych  po  siedem) – modlitwa  przebłagalna  przez  Serce  Jezusa  i  Maryję  najlepszą  Matkę  przeplatane  modlitwą  różańcową i  pieśniami.

 

O godz.24 – uroczysta  Eucharystia  pod  przewodnictwem  ks. Biskupa  Janusza  Mastalskiego.

Wstępem  do  Mszy  Św. były  słowa  „Dziękujcie  Panu  bo  jest  Miłosierny”, a  spotykając  się  w  światowej  stolicy  Bożego  Miłosierdzia  przy  relikwiach  bł. Rodziny  Ulmów – pragniemy  zwrócić  uwagę  na  Hasło: „Miej  miłosierdzie  dla  nas  i  całego  świata”.

 

ŚWIĘTOWANIE  W  NASZEJ  PARAFII - niedziela

Godz.15 – nasz  Parafialny  Zespół  Caritas  spotyka  się  na  Adoracji  Najświętszego  Sakramentu  by  uwielbiać  Miłosierdzie  Boże, przepraszać  za  wszelkie  braki, dziękować  za  mijające  28  lat  posługi  w  Caritas, za  wszystkich  darczyńców, za  wolontariuszy,  którzy  posługiwali  i  za  tych,  którzy  posługują  nadal, za  kapłanów , którzy  naszą  posługę  wspierali  i  tych, którzy  czynią  obecnie.

Godz.15:30  udział  w  Eucharystii  sprawowanej  przez  ks. Proboszcza  Józefa  Mirka.

Homilię  głosił  ks. Krzysztof  Klimczak  z  Sanktuarium  Matki  Bolesnej  w  Czarnym  Potoku,  który  przez  cały  dzień  gościł  w  naszej  parafii  jako  parafii  patronackiej.

Jak  corocznie  uczestniczyliśmy  w  zbiórce  ofiar  do  puszek  przeznaczonych  na  działalność  Diecezjalnej  Caritas. 

 

 „OPŁATEK”  DLA   SENIORÓW – 2024

 

Tradycja  Spotkań  Opłatkowych  organizowanych  przez  Parafialny  Zespół  Caritas – w  naszej  parafii  trwa  od  1999 roku.

W  bieżącym  roku – to  niedziela  14  stycznia  od  godz.15:00.

Celem  spotkania  we  wspólnocie  seniorów  wraz  osobami  z  grup  parafialnych oraz  sołtysem – p. Jarosławem  Sorysem – to  czas, by  jeszcze  raz  pochylić  się  nad  Tajemnicą  Bożego  Narodzenia,  a  łamiąc  pobłogosławiony  biały  opłatek, złożyć  sobie  życzenia.

Po  wspólnej  modlitwie  Koronką  do  Miłosierdzia  Bożego  w  intencji  osób  chorych  przebywających  w  domach, czy
w  szpitalach, a  także  w  intencji  zmarłych, szczególnie  tych, którzy  uczestniczyli  w  spotkaniach  w latach  minionych –
ks.  Sylwester  kierując  słowa  życzeń  w  imieniu  ks. Proboszcza  i  ks. Witolda – podkreślił  by  nasze  serca  były  pełne pokoju
i  radości  że  jesteśmy  blisko  Chrystusa.

Zwrócił  uwagę, że  w  tych  niespokojnych  czasach  jest  ważne, by  mieć  siłę  iść  za  Jezusem  i  by  On  nam  w  tym  Roku  Pańskim  2024 – błogosławił.

 

Spotkanie  przy  wspólnym  stole  upłynęło w radości, wzajemnej  życzliwości,  śpiewie  kolęd  (także  piosenek  biesiadnych)  przy akompaniamencie  pani  Anny - organistki.

DIECEZJALNY  MARSZ  DLA  ŻYCIA  I  RODZINY – 8  PAŹDZIERNIKA  2023

 

Głównym  celem  naszej  pielgrzymki  był  udział  w  Różańcu  dla  Życia i  Rodziny  w  Mielcu, co  poprzedzone  było nawiedzeniem  Sanktuarium Matki  Bożej  Chorzelowskiej  Królowej  Rodzin  Pani  Ziemi  Mieleckiej  w  Chorzelowie.

Po  spotkaniu  z  ks. wikariuszem – był  czas  na  indywidualną  modlitwę  przed  pięknym, urzekającym  obrazem  z  przełomu  XVII i XVIII  w. – koronowanym  9  września  2017 r.

Obraz  ten  przedstawia  Św. Rodzinę.

Centralne  miejsce  zajmuje  Matka  Boża  przytulająca  małego  Jezusa. Z  tyłu  po lewej  stronie  ukazany  jest  Św. Józef.
Z  prawej  strony  jako  tło  znajduje  się  kościół  z  dwoma  wieżami, a  przed  postaciami  stół  na  którym  są  owoce  i  ptaki – uzupełniony wierszem  o  treści:    

DZIKIM  PTAKOM  I  ZWIERZOM  BÓG  POKARMY  DAJE

DLA  DZIKICH  SIĘ  GRZESZNIKÓW  SAM  POKARMEM  STAJE

TAK  ŚWIĘTEGO  BANKIETU  W  DZIKOWSKIM  OBRAZIE

JÓZEF  PILNUJE  Z  PANNĄ  NIEPODLEGŁĄ  SKAZIE.

 

Następnie udaliśmy  się  do  Mielca – do parafii  pw. Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy – gdzie  o  godz.12  koncelebrowana  była  uroczysta  Eucharystia  pod przewodnictwem ks. bpa  Andrzeja  Jeża, który  skierował  do  nas  Słowo  Boże.

Nawiązując  do  Ewangelii  (Mt 21,33-43) – Przypowieść  o  dzierżawcach  winnicy – zwrócił  uwagę, że  każdy  z  nas  powołany  jest  do  bycia  w  winnicy, ale  tragedią  człowieka  jest  odrzucenie  Boga, czego  skutkiem  jest  zamęt  w  rozpoznawaniu  dobra
i  zła  jako  błędnie  ukształtowanego  sumienia.

Czy  więc  prawem  do  życia  ma  być  aborcja, czy  eutanazja,  czy  nie  sprzeczna  z  prawem  jest  procedura  in  vitro oraz  zrównanie  małżeństwa  ze  związkiem  jednopłciowym.

Po  stronie nas  katolików  jest  potrzeba  wierności  prawdzie,  nie  należy  poddawać  się  zniechęceniu, ale  przez  modlitwę
i  działanie  zapobiegać  niszczeniu  rodziny, upominać  się  o  prawo  do  życia  dziecka  bezbronnego, żyjącego  pod  sercem  matki, a  także  człowieka  starszego, porzuconego,  który  jak  się  uważa  jest  obciążeniem  ekonomicznym  rodziny
i  społeczeństwa.

Przykładem  rodziny  promującej  wartości  jest  błogosławiona  rodzina  Ulmów.

Na  zakończenie  homilii – ks. bp – przypomniał  ostatnią  zwrotkę  Psalmu  Responsoryjnego.

Po  Mszy  Św. rozpoczął  się  „Różaniec  dla  życia  i  Rodziny” w  drodze  ulicami  Mielca  do  Rynku, gdzie  na  zakończenie  Pasterz  naszej  diecezji  udzielił uczestnikom  Bożego  Błogosławieństwa.

Nasz  pobyt  w  Mielcu  zakończył  się  pobytem  w  parafii  Trójcy  Przenajświętszej, gdzie  od  2022 roku  posługuje  ks. Wojciech  Mróz – były  wikariusz  w  naszej  parafii  w  latach  2019-2022.

Parafia  ta  jest  „najmłodszą” parafią  w  Mielcu, powstałą  w  1987  roku.

Obecny  kościół  był  budowany  przez  10  lat, a  duszpasterstwo  prowadzone  było  w  kaplicy.

PIELGRZYMKA  AUTOKAROWA – 9  WRZEŚNIA  2023

 

I  znowu  Częstochowa?    Tak!

To  jest  tradycją, że  Caritas  Parafialna  corocznie  organizuje  pielgrzymkę  na  Jasną  Górę,  do  Matki  Bożej  Królowej  Polski, która  w  tej  cudownej  ikonie w  naszej  Ojczyźnie  jest od  1382 r.

W  pielgrzymce  udział  wzięło  50  osób, w  tym  7  dzieci.

W  kaplicy  M. B. Częstochowskiej  - o  godz,9:30  uczestniczyliśmy  we  Mszy  Św., po  czym  chętni  spotkali  się  na  Wałach, by  rozważać  Drogę  Krzyżową – czyli  iść  śladami  bolesnej  męki  Chrystusa, ucząc  się  najtrudniejszej miłości, która  jest  sensem  życia  i  śmierci  każdego  z  nas.

Wolny  czas  (3  godz.) – można  było  wykorzystać  wg.  własnego  uznania – czy  to  na  indywidualną  modlitwę, może  na  udział  w  Eucharystii  na  błoniach, zwiedzaniu  muzeów, wyjście  na  wieżę  lub  na  odpoczynek  przy  Matce  Bożej,  itp.

 

W  drodze  powrotnej  zaplanowany  był  pobyt  też  w  parafii  Matki  Bożej  Królowej  Polski  w  Nowej  Hucie – Bieńczycach  (ul. Obrońców  Krzyża 1),  w  wyjątkowej  świątyni  nazywanej  Arką  Pana,  gdyż  swoim  kształtem  nawiązuje  do  biblijnej  Arki  Noego.

Historię  świątyni  i  jej  nietypowość, tak  wnętrza  jak  i  wyglądu  zewnętrznego – przybliżył  nam  Ks. Proboszcz.

Budowa  świątyni  trwała  10  lat  (1967 – 1977)  ze  względu  na  utrudnianie  jej  budowy  przez  władze  PRL.

Mimo  wszystko  kościół  ten  to  owoc  solidarności  w  wierze  w  Jezusa  Chrystusa – nie  tylko  ponad  80-tysięcznej  wspólnoty  parafialnej, ale  całej  Polski, Europy  i  świata.

Po  latach  1980, następował  podział  na  „parafie  rejonowe”, a  obecnie  w  N. Hucie  jest  25  parafii.

Powierzchnia  kościoła  to  ponad  1800 m  kw.

Ołtarz  to  jeden  kawałek  marmuru  w  kształcie  otwartej  dłoni.

Tabernakulum  jest  odlane  z  brązu  i  ma  kształt  steru.

Wiszący  nad  prezbiterium  obraz  M. B. Królowej  Polski  to  kopia  Ikony  Częstochowskiej.

Z  lewej  strony – niezwykła  rzeźba  - wielka figura  Pana  Jezusa  zmartwychwstającego  prosto  z  krzyża.

Warto  zwrócić  uwagę  na  malowaną, jak  na  owe  czasy  mroczną  Drogę  Krzyżową,  oraz  na  wymowne  witraże,  nawiązujące  m.in.  do  uratowania  Arki  Noego.

Pod  ołtarzem, bez  oddzielenia  kondygnacji – znajduje  się  grota  Matki  Bożej, gdzie  trwa  adoracja  Najświętszego  Sakramentu.  Osoby  chętne  mogły  udać  się  na  indywidualną  modlitwę.

Jest  jeszcze  dolny  kościół, w  którym  jest  Kaplica  Pojednania, gdzie  codziennie  jest  możliwość  spowiedzi.

Czas  podróży  autokarem – to  również  czas  modlitwy, śpiewu  pieśni i  piosenek  religijnych, a  także  biesiadnych.

 

Czas  pielgrzymowania – to  czas  bycia  razem, tworzenia  wspólnoty, ubogacania  się  przeżyciami  duchowymi  i  nie  tylko.

 

PIELGRZYMKA  DO  TUCHOWA  I  PRZECZYCY – 8  LIPCA  2023

 

I  ETAP – Sanktuarium  Matki  Bożej  Tuchowskiej

Uczestniczyliśmy  w  Wielkim  Odpuście  Tuchowskim  trwającym  w  dniach  od  1 do  9  lipca, „WIERZĄC  W  CHRYSTUSA – KOCHAJMY  KOŚCIÓŁ”.

GODZ.9:00 – uroczysta  Msza  św. w  intencji 41 PPT na  Jasną  Górę  i  wszystkich  pielgrzymów  dnia – pod  przewodnictwem  Dyrektora  Pieszej  Pielgrzymki  Tarnowskiej – ks. Pawła  Brońskiego, który  w  homilii  nawiązał  do  tematu  dnia „Kościół  jest  naszym  domem”.

Zwrócił  uwagę  na  przykład  Maryi, która  pielgrzymowała  z  Nazaretu  do  Ain-Karem (130 km), a  przez hymn  uwielbienia Magnificat – wyraziła  radość  i  szczęście, że  Bóg  króluje  w  Jej  życiu.

Naśladujmy  więc  Maryję, bo  przecież  i  w  tym  sanktuarium  otacza  płaszczem  opieki  i  prowadzi  do  Jezusa  ukazując  sens  (obecny  czas  to  choroba  bezsensu) – czyli  zdumienie  chrześcijaństwem,  Ewangelią,  byciem  dzieckiem  Boga.

Po  Eucharystii, wolny  czas  można  było  poświęcić  na  indywidualną  modlitwę,  zwiedzanie  muzeów, czy  ruchomej  szopki, która  cieszyła  się  szczególnym  zainteresowaniem  dzieci.

 

II  ETAP – Sanktuarium  Matki  Bożej  w  Przeczycy

Przeczyca  to  mała  wioska  leżąca  nad  Wisłoką  w  gminie  Brzostek.

Od  wieków  czczona  jest  Cudowna  Figura  Matki  Bożej  z  Dzieciątkiem  umieszczona  w  wielkim  ołtarzu, która  przyciąga  czcicieli  zawsze,  a  szczególnie  w  zagrożeniach  losowych,  chorobach,  nieszczęściach – wierząc, że  Matka  Boża  w  Przeczycy  „przeczy  złu  i  nieszczęściom”.

O historii  i  obecnym  czasie  sanktuarium , opowiedział  nam  ks. prał. Marek  Marcićkiewicz, po  czym  przewodniczył  modlitwie  Maryjnej.

Zakończeniem  naszego  wspólnego  pielgrzymowania  była  biesiada  przy  grillu  (dzięki  ks. Edwardowi  Janikowskiemu – proboszczowi), wraz  ze  śpiewem  pieśni  i  piosenek  religijnych.

  

FESTYN  RODZINNY – 18  CZERWCA  2023 

 

Po  trzech  latach  przerwy – w  piękne, słoneczne, niedzielne  popołudnie – w  gronie  rodzin  naszej  parafii  i  nie  tylko,  można  było  cieszyć  się  XX  Jubileuszowym  Festynem  Rodzinnym,  organizowanym  przez  Parafialny  Zespół  Caritas.

Na  scenie  prezentowały  się  „rodzime  talenty” : Zuzia  Nizioł,  Maciek  Grzyb, Ola  Grodny,

Zespół  Katolickiego  Stowarzyszenia  Młodzieży  3,-16  oraz  skecz  pt. „Odrabianie  pracy  domowej”  w  wykonaniu  też  przedstawicieli  KSM  i  harcerzy  Szczepu  Czarnego ze  Szkoły  Podstawowej  Nr.2.

Swoje  zdolności  artystyczne  prezentowały  też  panie z  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Grupie  Śpiewaczej, a  następnie  Zespół  Taneczny  Jadowniki.

Wieczorem  wystąpił  młodzieżowy  zespół  muzyczno–wokalny  „Granda”.

 

Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  zawody  sportowe  dzieci,  musztra  harcerzy  „Czarnego  Szczepu”,  akcja  gaszenia  pożaru  i  udzielania  pierwszej  pomocy  poszkodowanym – w  pokazie  dziecięcej  drużyny  pożarniczej  oraz  możliwością  oglądania  wyposażenia  wozu  strażackiego  OSP  Jadowniki.

Dzieci  korzystały  też  z  dmuchanego  placu  zabaw, z  przejażdżki  na  koniach,  z  zabaw  sprawnościowych  i  zabawy  z  rodzicami  prowadzonej  przez  pana  „balmistrza”.

Inne  atrakcje to: malowanie  buziek lub  tatuaże  z  brokatu  w  wykonaniu  pani  Iwony  i  dziewczynek  z  Grupy  Misyjnej ,  wykonywanie  pięknych  figurek  z  balonów (kiszek) – przez panią  Marzenę  Rola , wystawa  w  Domu  Parafialnym  obrazów  pani  Anny  Kozub – „malowanych” haftem  krzyżykowym.

Czynny  był  też  punkt  medyczny, można  było  spotkać  się  z  lek. Bartoszem  Maliszem  i  pielęgniarką  Małgorzatą  Siemek.

Jak  dawniej  tak  i  obecnie  odbyło  się  losowanie  wartościowych  nagród – ufundowanych  przez  darczyńców, za  co  dziękujemy.

Cały  czas  czynny  był  „punkt  gastronomiczny” – bogato  zaopatrzony.

PIELGRZYMKA  DO  CZARNEGO  POTOKU  I  ZAKOPANEGO – 27  MAJA  2023

 

Godz. 7:00 – wyjazd  autokarem – 47  osób  wraz  z  Ks. Proboszczem.

 

I  Etap – Czarny  Potok  dekanat  Łącko

               Sanktuarium  Matki  Bożej  Bolesnej  „Czarnopotockiej  Piety”

Godz. 8:30  Msza  Św. koncelebrowana  przez  Ks. Prob.  w  intencji  pielgrzymów  i  ich  rodzin  oraz  w  intencji  pewnej  rodziny,  pod  przewodnictwem  Ks. Wikariusza  miejsca,  który  skierował  do  nas  Słowo  Boże.

Po  Mszy  Św. – ks. Robert (wikariusz) – przedstawił  nam  historię  parafii  Św. Marcina (XII/XIII w.), oraz  omówił  rozwój  kultu  Matki  Bożej  Bolesnej  w obecnym  wizerunku  (116x75 cm)  z 1649 roku.

Obecna  świątynia  to  kolejna – trzecia  w  tej  parafii, w  której  Maryja odbiera  wielką  cześć, o  czym  świadczy  Księga  Łask  od  1727  r. i  liczne  wota.

Koronacja  obrazu  przez  bpa  Wiktora  Skworca  miała  miejsce  w  tej  parafii – 12.09.1999.

Obecnie  od  2018 r. trwa budowa  nowej  świątyni, a  na  ten  cel  w  czasie  Mszy  Św. – na  tacę  złożyliśmy  dar  serca.

Przed  dalszym  pielgrzymowaniem – mini  biesiada  w  domu  katechetycznym.

 

II  Etap – Narodowe  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptówkach  w  Zakopanym.

Historia  tego  sanktuarium  została  przedstawiona w  czasie  jazdy.

Każdorazowy  pobyt  w  w/w  sanktuarium  to  możliwość  wspólnej  lub  indywidualnej  modlitwy, a  także  podziwianie góralskiego  kunsztu  w  architekturze  i  rękodziełach.

Pamiętamy  też, że  zostało  wybudowane  jako  wotum  za  ocalenie  Jana  Pawła  II.

Koronacja  Matki  Bożej  przez  Jana  Pawła  II  w  Rzymie  w  1987 r. ,a  konsekracja  świątyni  w  1997 – osobiście  po  pamiętnej  Eucharystii  pod  Wielką  Krokwią.

 

Ostatni  etap – to  czas  wolny  w  centrum  Zakopanego.

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA   BOŻEGO – 16  KWIETNIA  2023

ŚWIĘTO  CARITAS

 

Godz. 15:00 – Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  przez  uwielbienie, przeproszenie,  dziękczynienie  i  prośby.

 

Dziękowaliśmy  za  dobro, jakie  zaistniało  w  naszej  wspólnocie  parafialnej:

-dzięki  ofiarodawcom, którzy  wspierali  działalność  naszego  Parafialnego  Zespołu  Caritas

-dzięki  osobom  anonimowym,  składającym  ofiary  do  skarbony  Caritas

-dzięki  osobom, które  hojnie  złożyły  potrzebne  artykuły  w  czasie  2  akcji  „Paczka  dla  Ukrainy”

-dzięki  wszystkim, którzy  złożyli  ofiary  do  puszek  dla  Ukrainy

-dzięki  tym, którzy  złożyli  ofiary  do  puszek  dla  poszkodowanych  silnym  trzęsieniem  ziemi  w  Turcji  i  Syrii.

 

W  rozpoczynającym  się  79  Tygodniu  Miłosierdzia – obchodzonym  pod  hasłem  „Dzień  Dobra” – prosimy  w  intencji  krajów, gdzie  trwają  wojny,  gdzie  jest  przemoc, gdzie  ludzie  są  pogardzani  i  zmuszani  by  żyć  w  sposób  niegodny  człowieka,  dlatego  dostrzegając, że  dobro  jest  w  nas – w  każdym  dniu  roku  dzielili  się  tym  dobrem,  również  darem  modlitwy.

 

Godz. 15:30 – uczestnictwo  w  Eucharystii  sprawowanej  przez  ks. Sylwestra  Mroczka, opiekuna  Szkolnego  Koła  Caritas.

 

Coroczna  ofiara  do  puszek  w  dniu  Święta  Caritas  przeznaczona  jest  na  pomoc  organizowaną  przez  Caritas  naszej  diecezji.

PIELGRZYMKA  DO  ŁAGIEWNIK – 15  KWIETNIA  2023

 

Przygotowaniem  duchowym  do  Święta  Bożego  Miłosierdzia  była  9-dniowa  Nowenna  do  Miłosierdzia  Bożego  oraz  udział
w  czuwaniu  modlitewnym  w  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  w  Łagiewnikach, dokąd  wraz  z  Ks. Witoldem  udało  się
31 osób.

 

Czuwanie  rozpoczęło  się  o godz. 20:30  i  trwało  do  godz. 23:50  i  składało  się  z  2 części.

Hasłem  tegorocznego  świętowania  są  słowa: „W  miłosierdziu  Boga  świat  znajdzie  pokój”.

 

I – Droga  miłosierdzia – spotkania  w  blasku  wiary.

Poszczególne  etapy  tej  drogi  uwydatnione  są  w  odczytywanych  fragmentach  Ewangelii  i  krótkich  rozważaniach:

1.Jezus  powołuje  Piotra i  Andrzeja oraz  Jakuba  i  Jana,  przez  to mówi, że  każdy  może  zostać  współczesnym  apostołem

2.Jezus  uzdrawia  człowieka  niewidomego  od  urodzenia, co  oznacza,  że  i  my  wezwani  jesteśmy  do  duchowego  przejrzenia  czyli  do  nawrócenia

3.Jezus  dotykiem  uzdrawia  trędowatego, czyli  przywraca  godność  człowiekowi,  a  współczesny  człowiek  też  może  być „trędowaty”

4.Jezus  uzdrawia  paralityka – duchowo  i  fizycznie, przez  co  mówi  o  potrzebie ufności  i  wiary  w  Miłosierdzie  Boże,
o  odpuszczenie  grzechów

5.Jezus  odpuszcza  grzechy  kobiecie  pochwyconej  na  cudzołóstwie, a  przez  swoje  zachowanie  „informuje”, że  zbyt  łatwo  człowiekowi  osądzać  innych

6.Jezus  uwalnia  2  opętanych  przez  złe  duchy, bo  tylko  Bóg  ma  władzę  nad  złymi  duchami, w  obecnym  czasie  złe  duchy  mają  inne  twarze, mogą  to  być  demony  różnych  pokus i  uzależnień

7.Jezus  wskrzesza  młodzieńca  z  Naim  przez  dotknięcie  mar – ukazując, że  Boże  Miłosierdzie  dociera  również  do  zmarłych  przez  wskazanie  perspektywy  życia  w  szczęściu  wiecznym, a  dla  nas  przekaz, że  potrzeba  wiary, pokory, ufności – by  wejść  na  drogę  nawrócenia  i  iść  dalej  z  Jezusem  Miłosiernym, który  jest  Drogą, Prawdą, Życiem.

 

Na  zakończenie – Akt  Zawierzenia  Świata  Bożemu  Miłosierdziu  wraz  ze  Św. Janem  Pawłem  II   i  pieśnią  „Prowadź  nas  Duchu  Prawdy  drogami  miłosierdzia”.

 

II – Czuwanie  w  intencji  Ojczyzny

Modlitwa  za  Ojczyznę  obejmowała  wszystkie  dziedziny  życia  społecznego  za  wstawiennictwem  Królowej  Polski  oraz  świętych  i  błogosławionych  od  pierwszych  wieków  naszej  historii  aż  do  naszych  czasów,  XXI  wieku – Św . Jana  Pawła II - wśród  których  są  władcy, królowie,  biskupi, kapłani, zakonnicy,  siostry  zakonne,  osoby  świeckie  różnych  stanów,  rodziny, wielu  męczenników  za  wiarę, a  także  męczennicy  z  okresów  wojen ( łącznie  modlono  się  przez  wstawiennictwo  287  osób).

 

Centralnym  punktem  czuwania  była  uroczysta  Eucharystia  koncelebrowana  przez  30  kapłanów  pod  przewodnictwem
Ks. Bpa  Janusza  Mastalskiego.  W  homilii – nawiązując  do  Ewangelii  (J 20, 19-31) – postawił  pytanie, czy  czekamy  na  słowa  Jezusa  Miłosiernego, by  mówiąc  „pokój  wam”, ukoił  nasze  serca  w  obecnym  trudnym  czasie  i  powiedział  co  czynić
w  domu, w  rodzinie,  w  Ojczyźnie,  by  Jego  pokój  zagościł  na  stałe.

 

Trzeba  więc (4 filary):

 • trwać  we  wspólnocie, mimo  trudności  bo  nie  ma  innej  nadziei  na  miłosierdzie  Boże
 • dziękować  Bogu, mimo  widocznego  zła
 • zaufać  Bogu  do  końca  na  dobre  i  złe, nie  licząc  na  własne  siły
 • cieszyć  się  i  radować  z  obecności  Pana, patrzeć  okiem  wiary  i  zawierzać  wszystko  miłosierdziu  Boga.

 

Na  zakończenie  ks. bp  podkreślił, że  z  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  mamy  wyjść  z  nadzieją,  że  jesteśmy  mocni,  bo  żyjemy  miłosierdziem,  które  jest  „powietrzem  do  oddychania”.

„OPŁATEK”   DLA   SENIORÓW  - 2023

 

Kontynuując  tradycję  spotkań  opłatkowych  dla  seniorów  (po  2  letniej  przerwie  spowodowanej  pandemią  COVID-19)  - Caritas  Parafialna  w  dniu  15  stycznia, po  raz  23  zorganizowała  spotkanie,  by  we  wspólnocie  parafialnej  jeszcze  raz  przeżyć  tajemnicę  Bożego  Narodzenia, a  łamiąc  pobłogosławiony, biały  opłatek – wzajemnie  złożyć  sobie  życzenia.

 

Kierując  słowa  życzeń  do  seniorów – Ks. Proboszcz  podkreślił  znaczenia  bycia  razem  we  wspólnocie  rodziny  parafialnej, a  zwłaszcza, by  nigdy  nie  doświadczali  samotności  i  opuszczenia, a  zawsze  cieszyli  się  opieką  najbliższych.

 

Witając  zebranych – zwrócił  się  do  przedstawicieli  Katolickiego  Stowarzyszenia  Młodzieży  z  ks. Sylwestrem  z  życzeniami, by  byli  wrażliwi  na  potrzeby  seniorów  w  rodzinach  i  w  parafii

-obecnym  paniom  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  Grupie Adoramus, za  radość  bycia  razem

-panu  Sołtysowi (nie  mógł  być  osobiście)  za  wspieranie  działalności  Caritas

-pani  Lucynie  za  wsparcie  finansowe

-pani  Annie (organistce)  za  akonpaniament.

 

Spotkanie  upłynęło w  radości  wyśpiewania  naszych  pięknych, polskich  kolęd, piosenek  religijnych, a  także  biesiadnych.

 

Jak  zawsze – przy  wspólnym stole -   gorący  posiłek, domowe  ciasto,  napoje, owoce,  a  także  trwające  radosne  rozmowy.

DZIEŃ  PAPIESKI  - 16  PAŹDZIERNIKA  2022

 

Niedziela  16  października  2022 r.  to  44  rocznica  wyboru  Św. Jana  Pawła II  na  stolicę  apostolską  oraz  22  Dzień  Papieski (ogłoszony  przez  JP II) – obchodzony  pod  hasłem  „Blask  Prawdy”.

W  dniu  tym  w  Krynicy – Zdroju  odbył  się  Różaniec  dla  Życia  i  Rodziny, który  zgromadził  obrońców  życia, osoby  duchowne  oraz  tłumy  mieszkańców  sądeczczyzny, a  także  pielgrzymów  z  całej  diecezji  i  z  naszej  parafii, gdyż  udało  się  zorganizować  wspólny  wyjazd, było też  kilka  rodzin, które  przybyły  indywidualnie.

Spotkanie  modlitewne  rozpoczęło  się  w  parafii  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy – uroczystą  Eucharystią pod  przewodnictwem  ks. bpa  Andrzeja Jeża.

W  homilii  biskup  tarnowski  zwrócił  uwagę  na  znaczenie  rodziny  dla  przyszłości  ludzkości, dlatego  wierzymy, że  wobec  wielu  współczesnych  zagrożeń – dzięki  modlitwie  Bóg  weźmie  nas  w  obronę.

Dlatego  prosimy  za  tych, którym  nie pozwala  się  żyć – dzieciom  nienarodzonym , staruszkom, a  także  za  rodziny
i  małżeństwa (mężczyzny i  kobiety).

Rodziny są  bogactwem  Kościoła  i  Ojczyzny, dlatego wobec  potężnych  ideologii  uderzających  w  godność  ludzi  potrzeba  mocą  Ducha  Św. odkrywać  Blask  Prawdy  w  Jezusie  Chrystusie i  kształtować  nasze  sumienia  w  dziedzinie  moralności.

 

Po  Mszy  Św. – wyruszył  MARSZ  DLA  ŻYCIA  I  RODZINY  ulicami  Krynicy  z  modlitwą  Różańca  docierając  na  krynicki  deptak, gdzie odbyła  się  część  artystyczna  i  zabawa,  którą  poprowadził  wodzirej.

PIELGRZYMKA   AUTOKAROWA – 17  WRZEŚNIA  2022

 

To  już  tradycja, że  Caritas  Parafialna  corocznie  organizuje  pielgrzymkę  do  Częstochowy  na  Jasną  Górę, by  pokłonić  się  Matce  Bożej  Królowej  Polski.

O godz.9:30 – w  Kaplicy  Matki  Bożej, uczestniczyliśmy  w  uroczystej  Eucharystii  wraz  z pielgrzymką  Ludzi  Morza, organizowanej  po  raz  40 – przez  Duszpasterstwo  Ludzi  Morza Centrum  „Stella  Maris” w  Gdyni.

Mszy  Św. przewodniczył  bp  Ryszard  Kasyna – delegat  ds.  Duszpasterstwa  Ludzi  Morza.

W  homilii  - najważniejszym  punktem  odniesienia  była Maryja  Gwiazda  Morza, która  zawsze  wskazuje  właściwy  kierunek.

Ważnym  momentem  było  podkreślenie wagi  wolności  w  wymiarze  osobistym  w  nawiązaniu  do  przeżywanej  w  dniu  dzisiejszym  rocznicy  sowieckiej  agresji  na  Polskę  w  1939  roku.

Po  Mszy  Św. – na  Wałach  Jasnogórskich  ze  czcią  rozważaliśmy  Drogę  Krzyżową – bolesną  mękę  Chrystusa, by  nas  umacniając – pozwoliła  iść  Jego śladami  nawet  wtedy, gdy  droga  obowiązków  wydaje  się  zbyt  trudna, by  nauczyła  nas  najtrudniejszej  miłości – ofiarnej  i  bezinteresownej.

Drugim  etapem  naszej  pielgrzymki  było  nawiedzenie  (po  raz  drugi)  Sanktuarium  Św. Jana  Marii  Vianneya  w  Mzykach  (Polskie  Ars).  Powitał  nas  ks. kustosz  Wojciech  Torchalski, by  po  krótkiej  modlitwie  w  świątyni  spotkać  się  na  symbolicznym  poczęstunku – specjalnie  przygotowywanymi  ziemniakami  w  mundurkach  z  sosem  czosnkowym – w  nawiązaniu  do  tego, że  ziemniaki  były podstawowym, a  w  zasadzie  jedynym  pożywieniem  Św. Jana  Marii  Vianneya  przez  całe jego  życie  kapłańskie  w  Ars.

Następnie  ks. kustosz  przekazał  nam  informacje  o  życiu  i  działalności  duszpasterskiej  patrona, była  też  możliwość  nawiedzenia  chóru, a  także  pokoju  świętego, urządzonego  na wzór  tego  z  prawdziwej  plebanii  we  Francji.

Centralnym  i  ważnym  punktem  pobytu  w  tym  sanktuarium  była  modlitwa  przed   Najświętszym  Sakramentem  w  intencji  kapłanów, także  w  intencji  naszego  Ks. Proboszcza, który  ze  względu  na  infekcję  górnych  dróg  oddechowych , nie  mógł  w  tej  pielgrzymce  uczestniczyć. Na  zakończenie  odmówiona  była  Koronka  do  Bożego  Miłosierdzia, po  czym  (na  prośbę  pielgrzymów)  była  możliwość  uczczenia  relikwii  Św. Jana  Marii  Vianneya  przez  ucałowanie.

 

Czas  podróży  w  obie  strony – to  czas  modlitwy,  śpiewu  pieśni  i  piosenek  religijnych,  w  drodze  powrotnej  też  biesiadnych, a  także  to  czas  bycia  razem,  tworzenia  wspólnoty, ubogacania  się  przeżyciami  duchowymi  i  nie  tylko.

WSPÓLNE  ŚWIĘTOWANIE – 2022

 

„Rodzina  Bogiem  silna  staje  się  siłą  człowieka  i  całego  narodu”   Jan  Paweł II

 

W  dniu  10  września (sobota) – po  dwuletniej  przerwie, po  raz  kolejny w  naszej  parafii  odbyło się  spotkanie  małżonków  wraz  ze swoimi  dziećmi  na  Mszy  Św. o  godz. 15:00, by  wspólnie  świętować  swoje  rocznice  zawarcia  sakramentalnego  małżeństwa.

Eucharystia  koncelebrowana  przez  Ks. Proboszcza, pod  przewodnictwem  ks. dra  Piotra  Cebuli – dyrektora  Duszpasterstwa  Małżeństw  i  Rodzin  Diecezji  Tarnowskiej, który  również  wygłosił  homilię.

Nawiązując  do  czytań  mszalnych: „Hymn  o  miłości” z  Listu  Św. Pawła  do  Koryntian  i  Ewangelii  Św. Jana „Wesele w  Kanie  Galilejskiej” – wskazał, że  warto  zastanowić  się  czy  przesłanie „Hymnu  o  miłości”, usłyszane  dziś  z  perspektywy  czasu  trwania  małżeństwa  jest  odpowiedzią  na  pytanie  jaka  jest  nasza  miłość i  czy  według  tych  słów  powinniśmy  naszą  miłość zweryfikować i  szukać  odpowiedzi  jaką  powinna  być na  obecnym  etapie  naszego  małżeństwa.

Rozważając  Ewangelię  o  weselu  w  Kanie  Galilejskiej – ks. Piotr  zwrócił  uwagę, że  cud  przemiany  wody ( bardzo  cennej
w  Izraelu)  dokonał  się  w  tajemnicy  i  nastąpiła  przemiana  dobrego na  lepsze. O  dokonaniu  cudu  wiedziała  tylko  Maryja, Jezus  i  słudzy.

Kontynuując  rozważanie, podkreślił, że  małżeństwo  to  tajemnica  serca, to  dobro, to  potrzeba  przemiany  dobrego  na  lepsze, stale  udoskonalane, wprowadzany  pokój  serca,  Boży  pokój, a  Maryja  była  patronką  dobrej  przemiany  małżeństwa  jako  sakramentalnej  jedności.

Po  homilii – małżonkowie  odnowili  przyrzeczenia małżeńskie, po  czym  ks. Piotr  indywidualnie  pobłogosławił  każdą  parę  małżeńską  jak  przed  laty  w  czasie  liturgii  ślubnej.

Na  zakończenie  Eucharystii – pięknie wybrzmiała  pieśń  AVE  Maryja, a  następnie  marsz  weselny.

Drugą  częścią  świętowania  była  biesiada  rodzinna  w  Domu  Parafialnym, a  jej  centralnym  momentem  było  wspólne  zapalanie  świeczek  na  torcie  przez  małżonków  zgodne  z  ich  stażem  małżeńskim  (od  1-szej  do  58 – rocznicy  ślubu).

Było  wiele radości, dzieci  też  się  wesoło  bawiły.

NABO

PIELGRZYMKA  DO  TUCHOWA  I  JODŁOWEJ – 6  LIPCA   2022

SANKTUARIUM  MATKI  BOŻEJ  TUCHOWSKIEJ  PANI  ZIEMI  TARNOWSKIEJ

 

Celem  naszej  pielgrzymki  było  uczestnictwo  w  Wielkim  Odpuście  Tuchowskim  trwającym  od  1 do  10  lipca.

Godz. 11  - Uroczysta  Eucharystia,  sprawowana  w  intencji  chorych, niesprawnych, Caritas, DPS, pracowników  służby  zdrowia, wolontariuszy.

W  czasie  homilii – kaznodzieja  w  szczególny  sposób  zwrócił  uwagę  na  problem  cierpienia  ludzkiego, złączonego  z  życiem  człowieka, a  widocznego  w  szpitalach,  Domach  Pomocy  Społecznej, w  domach  chorych.

Nie  dając  bezpośredniej  odpowiedzi – nawiązał  do  Słowa  Bożego, które  umocni, poniesie  do  codzienności, a  najbardziej  odpowiedź  da  Matka  Boża, bo Jej  całe  życie  rozważane  po  kolei  od  momentu  Zwiastowania  do  trwania  pod  krzyżem  Swego  Boskiego  Syna.

 

Wolny  czas – uczestnicy  mogli  poświęcić  na  indywidualną  modlitwę, czy  zwiedzanie  3 muzeów. 

W  Muzeum  Misyjnym eksponowane  są  przedmioty  z  krajów, w  których  posługę  pełnią  polscy  redemptoryści (Argentyna, Brazylia, Boliwia, Burkina  Faso).

W  Muzeum  Sanktuaryjnym  zgromadzone  są  eksponaty  obrazujące  historię  kultu  , wota  i  inne  pamiątki  związane  z  cudownym  wizerunkiem.

W  Muzeum  Etnograficznym  znajduje  się  wiele  przedmiotów  codziennego  użytku,  narzędzia  gospodarcze, militaria  z  okresu  I  wojny  światowej  i  wiele  różnych  urządzeń  z  dawnych  okresów.

 

Dużym  zainteresowaniem  dzieci (sześcioro  z  naszej  grupy) i  nie  tylko  cieszyła  się  ruchoma  szopka  składająca  się  z  około  400  elementów. 

SANKTUARIUM  DZIECIĄTKA  JEZUS  W  JODŁOWEJ

Jodłowa położona jest  na  wschód  od  Tuchowa.

Wielką  czcią  jest  tu  otoczona figurka  Dzieciątka  Jezus, mająca  45 cm  wysokości, będąca  kopią  Dzieciątka  Jezus (Bambini  di  Praga) z  kościoła  Karmelitów  w  Pradze.

Wielki  odpust  ku  czci  Dzieciątka Jezus  obchodzony  jest  w  Boże  Narodzenie, zaczyna  się  Pasterką i  trwa kilka  dni.

 

Na  placu  przed  kościołem  znajduje  się  nowo wybudowana  grota z  szopką.

NIEDZIELA   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO – 24  KWIETNIA  2022

PATRONALNE ŚWIĘTO  CARITAS

 

„Miłosierdzie  darem  dla  świata” – to  hasło  rozpoczynającego  się  Tygodnia  Miłosierdzia.

Patronalne  święto  Caritas  corocznie  przeżywamy  we  wspólnocie  parafialnej – uczestnicząc  o  godz. 15 – w  Adoracji  Najświętszego  Sakramentu  na  modlitwie  uwielbienia,  przeproszenia,  dziękczynienia i  prośby.

W  bieżącym  roku, w  tej  godzinie  miłosierdzia – odmawiając  Koronkę  do  Miłosierdzia  Bożego, w  związku  z  trwającą  od  24  lutego – okrutną  wojną  w  Ukrainie, prosiliśmy  Jezusa  Miłosiernego  o  miłosierdzie  dla  nas  i  całego  świata, a  szczególnie
o  pokój  dla  Ukrainy, a  dla mieszkańców  o  uzyskanie  wszelakiej  pomocy.

W  Tygodniu  Miłosierdzia  nadal  prośmy  w  intencji  tych, którzy  potrzebują  pomocy, a  także  za  tych, którzy  służą  pomocą – realizując  miłość  miłosierną.

 

O godz.15:30  - uczestniczyliśmy  w  Eucharystii  w intencji  całej  wspólnoty  parafialnej, którą  sprawował  ks. Wojciech – opiekun  Szkolnego  Koła  Caritas.

 

PIELGRZYMKA  DO  ŁAGIEWNIK  - 23  KWIETNIA  2022

 

Po  dwuletniej  przerwie  spowodowanej  pandemią  COVID-19,  z  radością – wraz  z  Ks. Witoldem  uczestniczyliśmy w  nocnym  czuwaniu  w  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  w  Łagiewnikach – przed  Świętem  Bożego  Miłosierdzia.

Czuwanie  modlitewne  rozpoczęło  się  o  godz. 20:30  i  składało  się  z  2  części:

 

I – Droga  miłosierdzia  pod  hasłem: „Odkupicielu  człowieka  prowadź  nas  drogami  miłosierdzia”.

 

Poszczególne  etapy  drogi  miłosierdzia pojawiają  się  w  odczytywanych  fragmentach  Ewangelii  i  krótkich  rozważaniach  z  kolejnych  dni  oktawy  Wielkanocy:

1.Chrystus  ukazujący  się  niewiastom

2.Chrystus  ukazujący  się  Marii  Magdalenie

3.Jezus  wędrujący  z  uczniami  do  Emaus

4.Chrystus  umacniający  nadzieję  Tomasza

5.Jezus  posilający  uczniów  nad  Jeziorem  Tyberiadzkim

6.Jezus  przekazujący  władzę  kluczy  Piotrowi

7.Dar  miłosierdzia  dla całego  świata – Jezus  do  uczniów – „Idźcie  na  cały  świat  i  głoście  Ewangelię”.

Wspólnie  z  Ojcem  Św. Janem  Pawłem II – z  dnia  17  sierpnia  2002 r. – odmówiliśmy  Akt  Zawierzenia  Świata  Bożemu  Miłosierdziu.

 

II – Różaniec  do  Królowej  Pokoju  w  intencji  pokoju  dla  świata, szczególnie  dla  Ukrainy.

 

Centralnym  punktem czuwania  była  uroczysta  Eucharystia  pod  przewodnictwem  Ks. Bpa Janusza  Mastalskiego ( z  Krakowa), który  w  Słowie  Bożym – nawiązując  do  wyznania  Tomasza „Pan  mój  i  Bóg  mój”, ukazał  4  prawdy, ważne  dla  nas  w  obecnym  czasie:

1.Bóg  jest  moim  Panem (niezastępowalnym)

2.Bóg  jest  moim  przewodnikiem

3.Jezus  jest  moją  nadzieją  (miłosierdzie  Boże  się  nie  wyczerpie)

4.Jezus  jest  moją   miłością  (uczy  nas  miłości  wrażliwej  i  przebaczającej).

POMAGAMY  UKRAINIE – 2022

 

Od  początku  marca, dzięki  hojności  naszych  parafian – trwa  akcja  Caritas  „Paczka  dla  Ukrainy”.

Dziękujemy  wszystkim, którzy złożyli  ofiarę  do  puszek  (decyzja Caritas  Polska)   i  nadal  wspierają  akcję,  przekazując  artykuły  żywnościowe,  chemiczne, higieny  osobistej, opatrunki, itp. – według  zapotrzebowania (do  17  kg)  do  specjalnie  oznakowanych  kartonów,  zawierających  też  list  w  języku  ukraińskim, zaadresowany  do  obdarowanych.

Paczki  z  naszego  dekanatu  i  naszej  parafii  przekazano  do  Caritas  Diecezji  Tarnowskiej, skąd  zostały  przewiezione  do  Caritas  w  Ukrainie.

 

                Akcja  trwa nadal

 

P.S. Rodziny, które  goszczą  w  swoich  domach  uchodźców  z  Ukrainy – mogą  w  razie  potrzeby  kontaktować  się  z  Caritas  Parafialną.

 

UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO  -  25  MARCA   2022

DZIEŃ  ŚWIĘTOŚCI  ŻYCIA

 

OJCIEC  ŚWIĘTY  FRANCISZEK   O  GODZ. 17:00 – W  CZASIE  NABOŻEŃSTWA  POKUTNEGO – POŚWIĘCIŁ  ROSJĘ 
I  UKRAINĘ  ORAZ  CAŁY  ŚWIAT  NIEPOKALANEMU  SERCU  MARYI

W  naszej  parafii – modlitwa  w  tym  dniu  rozpoczęła się  o  godz. 16:30 – rozważaniem  Drogi  Krzyżowej.

O godz. 17:00  w  jedności  z  Ojcem  Św.-z  Rzymem, Fatimą, episkopatami  na  całym  świecie, przed figurą  Matki  Bożej  Fatimskiej – Ks. Proboszcz zawierzył  Rosję i  Ukrainę  Niepokalanemu  Sercu  Maryi.

Oto  fragment  Aktu  Poświęcenia:

„Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i naszej historii. W tej godzinie ludzkość wyczerpana i zrozpaczona stoi wraz
z Tobą pod krzyżem. I  potrzebuje zawierzyć  się  Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się  Chrystusowi.

My  zatem, Matko Boga i nasza  Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i  całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i  Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością. Spraw aby ustały wojny i  zapewnij światu pokój.

Tobie więc poświęcamy przyszłość całej  rodziny  ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i  nadzieje świata”...

Jak  corocznie (od 14  lat)  w  Dniu  Świętości Życia – w  czasie  Mszy  Św. – uroczyście, przy  zapalonych od  paschału  świeczkach, 72  osoby podjęły  Duchową Adopcję  Dziecka  Poczętego, którego życie  przed  narodzeniem  jest  zagrożone, a  jego  imię  zna  tylko  Bóg.

 

Do  Dnia  Świętości  Życia – przygotowaliśmy  się  (po raz  drugi) – od  19  marca, uczestnicząc w  „Tygodniu  Modlitw  w  intencji  życia”.

V  ŚWIATOWY  DZIEŃ  UBOGICH  - 2021

 

Światowy  Dzień  Ubogich – z  ustanowienia Ojca  Św. Franciszka – corocznie  obchodzony jest  w  XXXIII niedzielę  zwykłą Roku Liturgicznego, w  bieżącym  roku  14  listopada, a jego  hasłem  były  słowa: „Ubogich  zawsze macie  u  siebie” (Mk 14,7).

Papież  Franciszek  w  orędziu  na  tegoroczne obchody Dnia  Ubogich  m.in.  napisał:

„Chciałbym, aby Światowy Dzień  Ubogich, który celebrujemy  już po raz  piąty, mógł  zakorzenić się  jeszcze  bardziej  w  naszych  Kościołach  lokalnych  i  otworzyć się  na  ruch  ewangelizacyjny, który spotkałby w  pierwszym  rzędzie ubogich  tam , gdzie oni  się  znajdują. Nie  możemy czekać  aż  zapukają  do naszych  drzwi.

Symbolem  łączności z  ubogimi były chlebki  miłosierdzia, które  rozprowadzane przez  Caritas  można  było zabrać  składając  ofiarę  na  cele  charytatywne.

Chętni  parafianie  mogli  zabrać  „torby  miłosierdzia”, a  po  napełnieniu – przynieść  do  Caritas, by  potrzebujący mogli  otrzymać  pomoc.

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA – 16 PAŹDZIERNIKA 2021

 

I ETAP – CZĘSTOCHOWA JASNA GÓRA

W Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski uczestniczyliśmy w Eucharystii, współcelebrowanej przez naszego Księdza Proboszcza w intencji pielgrzymów i ich rodzin.

Po Mszy Św. – spotkaliśmy się na Wałach Jasnogórskich by rozważać Drogę Krzyżową.

Rozważania poświęcone były uczynkom miłosierdzia co do duszy i co do ciała, zwłaszcza w każdym małżeństwie, w każdej rodzinie.

Modlitwa dotyczyła również tych, którzy słabną w miłości, którzy żyją w biedzie, w kłótniach, nienawiści, którzy się rozeszli, za samotne matki i ojców, za żyjących bez sakramentu małżeństwa, za obrońców życia.

Po każdej stacji przypominane były słowa Ojca Św. Jana Pawła II – papieża rodziny.

 

II ETAP – POLSKIE ARS

Polskie Ars to Sanktuarium Św. Jana Marii Vianneya (1786 – 1859) – w miejscowości Mzyki, bardzo małej, będącej filią parafii Gniazdów leżącej 30 km od Częstochowy.

Relikwie Św. Proboszcza z Ars do kościoła w Mzykach przekazane zostały w 2000 r. w czasie konsekracji tej świątyni, a w Roku Kapłańskim (2009) ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI – kościół w Mzykach został uroczyście ustanowiony sanktuarium poświęconym Św. Proboszczowi z Ars jako miejsce modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, a także o nowe powołania do służby Bogu.

Centralnym punktem pobytu w tym sanktuarium była właśnie modlitwa w intencji kapłanów przed Najświętszym Sakramentem, prowadzonej przez ks. Wojciecha Torchalskiego – kustosza tego miejsca.

Po przekazaniu nam informacji dotyczącej Patrona i tego sanktuarium – można było zobaczyć pokój Św. Jana Marii urządzonego tak jak w jego prawdziwej plebanii we Francji.

 

III ETAP – KRAKÓW BIAŁE MORZA

Dzień 16 października b.r. to 43 rocznica wyboru Św. Jana Pawła II Wielkiego na Stolicę Apostolską. Dobrze, że dane nam było w tym ważnym dniu odwiedzić to Jego piękne sanktuarium – składające się z Kościoła Dolnego i Kościoła Górnego.

Pielgrzymi mogli indywidualnie zwiedzić wiele kaplic, modlić się przy relikwiach krwi w Kaplicy Relikwii, a także przy relikwiarzu krwi umieszczonym na płycie z grobu Ojca Św. z Grot Watykańskich Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, a w Kościele Górnym zatrzymać się przy gablocie z sutanną JP II, z zamachu na Jego życie 13 maja 1981.

Ważna była także chwila adoracji w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

DROGA POWROTNA

Pielgrzymka to czas bycia razem, to wdzięczność za wspólnotę, za ubogacenie duchowymi przeżyciami, za modlitwę, za radość wyśpiewania pieśni i piosenek religijnych, a także piosenek biesiadnych.

Warto więc pielgrzymować !

UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY

NIEDZIELA - 15  SIERPNIA  2021

 

Kontynuując tradycję  wpisaną  od  22  lat  w  życie  naszej  parafii – w  uroczystość „Matki  Bożej  Zielnej” – z  radością  spotykamy się  w  czasie  Mszy  Św. z  osobami  starszymi, chorymi, niesprawnymi  i  ich  opiekunami.

Eucharystię  w  tej  intencji  sprawował  ks. dr Piotr Jaworski - kapelan  Szpitala im. Szczeklika w  Tarnowie. W  czasie  homilii
ks. Piotr  nawiązując do  Ewangelii  (Łk 1,39-56) – kiedy Maryja  niezwłocznie i  z  pośpiechem udała  się  do  krewnej  Elżbiety by  jej  spontanicznie pomagać – zwrócił  się  do zebranych  z  przesłaniem  tego pięknego dnia, gdy  nasze  kroki  skierowaliśmy  do świątyni, by  czuć się  bezpiecznie  przy  Matce.

Wpatrując się  w  Maryję – uczymy  się  Ją  naśladować, gdyż  jest  dla  nas  wzorem  i  przykładem  wrażliwości  na  drugiego  człowieka. Uczy  nas  też  wdzięczności i  uwielbienia  Boga  za  wszystkie dary, jak  np.  zdrowie, ale  też  i  za  chorobę, która  oczyszcza  i  często  mimo  bólu  i  cierpienia  jest  cenna do zyskania duchowych darów, bo celem  życia  jest  Pan Bóg, życie  wieczne, niebo. Dbając o  nasze ciało  nie  zapominajmy o  naszej  duszy, a  opiekując się  chorymi, zapytajmy  się  czy nie ma
w  czasie  tej  posługi  znieczulicy, co  często utrudnia choremu  powrót do  zdrowia.

W  czasie  Mszy Św. udzielony był  Sakrament  Namaszczenia  Chorych, a  na  zakończenie poświęcono bukiety  z  ziół, kwiatów, kłosów  zbóż, które obecni  przynieśli  z  sobą  lub  otrzymali  od  Caritas.

PATRONALNE  ŚWIĘTO  CARITAS – 2021

 

Niedziela  Miłosierdzia  Bożego  11  kwietnia  rozpoczyna  77  Tydzień  Miłosierdzia – pod  hasłem  „Jesteśmy  wezwani  do  miłosierdzia”.

Corocznie  w  Niedzielę  Miłosierdzia  Bożego – Parafialny  Zespół  Caritas – obchodząc  swoje  święto, spotyka  się  w  świątyni, by  uczestniczyć  w  Adoracji  Najświętszego  Sakramentu  i  Mszy  Świętej.

W  bieżącym  roku  szczególne  podziękowanie  dotyczyło  mijających (za  kilka  dni)  25  lat  działalności  naszej  Caritas:

 • za możliwość  czynienia  dobra
 • za zaangażowanie  wielu  osób  mających  wyobraźnię  miłosierdzia,  wolontariuszy, którzy  posługiwali  i  tych, którzy  posługują  nadal
 • za kapłanów, którzy  nas  w  tej  posłudze  wspierali  i  tych, którzy  czynią  to  obecnie
 • za wszystkich  darczyńców, również  tych  anonimowych  składających  ofiary  do  skarbony  Caritas
 • za Szkolne  Koło Caritas  i  opiekunów
 • za osoby, które  potrzebują  pomocy: chorych, cierpiących, niesprawnych, uzależnionych, zagubionych  oraz  będących
  w  trudnej  sytuacji 

Centralnym  punktem naszej  modlitwy  była  Eucharystia  celebrowana  przez  Ks. Proboszcza  w  intencji  Caritas – jako  podziękowanie  za  25  lat  działalności  z  prośbą  o  potrzebne  łaski  w  dalszej  posłudze.

DZIEŃ  ŚWIĘTOŚCI  ŻYCIA

      UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO – 25  MARCA  2021 

 

Na  to rzekła Maryja: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech  Mi się stanie według słowa twego”

Po  raz  trzynasty  w  naszej  parafii – podjęta została Duchowa Adopcja Dziecka  Poczętego, którego  imię  zna jedynie  Bóg. Uroczysty  akt  przyrzeczenia nastąpił w  czasie  koncelebrowanej  Mszy Św.- po  wyznaniu  wiary i  odśpiewaniu  Hymnu  do  Ducha  Św. – przy zapalonych  od  paschału  świecach.

Przed  Ofiarowaniem  na  ręce  Ks. Proboszcza  złożono  dary:

 • zapaloną świecę – symbol  Jezusa  światłości  prawdziwej  i  dawcy  życia
 • deklaracje – wypełnione przez  74  osoby  podejmujące  duchową  adopcję
 • owoce i  żonkile – symbol  życia
 • model dziesięciotygodniowego  dziecka – jako  przypomnienie, że  życie  człowieka  rozpoczyna  się  w  chwili  poczęcia i  jest święte
 • Hostia i wino – dary  ołtarza

Przygotowanie  do  Dnia  Świętości  Życia  w  bieżącym  roku  rozpoczęło  się  modlitwą  od  19  marca  w  uroczystość  Św. Józefa – Oblubieńca  Najświętszej Maryi  Panny. Do  każdego dnia  przypisana  była inna, szczegółowa  intencja dotycząca  wyznaczonych  grup  osób:

 • o odwagę dla  rodziców, by  każde  dziecko  przyjęli  z  miłością  oraz  o  solidarność  z  rodzicami  otrzymującymi  trudną  diagnozę  prenatalną
 • o zwiększenie pomocy  dla osób  niepełnosprawnych  ze  strony  państwa
 • o prawo do życia dla  każdego człowieka, o  respektowanie  przez  polityków  prawa  Bożego
 • o rozwój  hospicjów  perinatalnych
 • o prawe  sumienie  dla lekarzy, położnych, pielęgniarek  i  farmaceutów
 • o prawe  sumienie  dla  dziennikarzy  i  ludzi mediów
 • o opamiętanie  dla  domagających  się  zabijania  nienarodzonych 

TRWA WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS – 2021

NABYWAJĄC BARANKA LUB PASCHALIKA, WSPIERAMY DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ I CARITAS NASZEJ PARAFII.

OSOBY POTRZEBUJĄCE SĄ ZAWSZE WŚRÓD NAS, MOŻEMY WIĘC ICH WSPOMÓC PRZEZ JAŁMUŻNĘ POSTNĄ, KTÓREJ SYMBOLEM MOŻE BYĆ WŁAŚNIE BARANEK WIELKANOCNY.

BARANKA CZY PASCHALIKA MOŻEMY TAKŻE OFIAROWAĆ W NASZEJ RODZINIE LUB ZNAJOMYM, SĄSIADOM, ITP., ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ BYĆ OBECNI W ŚWIĄTYNI. JEST TO WYRAZ PRZYJAŹNI I ŁĄCZNOŚCI DUCHOWEJ Z NIMI.

XXIX  ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO – 2021

 

11  LUTEGO – WSPOMNIENIE  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY  Z  LOURDES

W bieżącym  roku  dzień  ten  obchodzony  jest  pod  hasłem: „Jeden  jest  wasz  Nauczyciel, a  wy  wszyscy  braćmi  jesteście”
(Mt 23,8).

W  związku  z  trwającymi  obostrzeniami  dotyczącymi  pandemii  COVID-19, nie  było  możliwości  (jak  corocznie) – spotykać  się  z  chorymi  w  ich  domach – dlatego  łącząc  się  z  nimi  duchowo  w  modlitwie  różańcowej  i  w  czasie  Mszy  Św. zanoszona  była  modlitwa  w  intencji  parafian  złożonych  przewlekłymi  chorobami, cierpieniem , niesprawnością,  wiekiem  senioralnym,  a  także  w  intencji  ich  rodzin,  opiekunów, pracowników  służby  zdrowia i  kapelanów.

 

Bogarodzico  Dziewico  Niepokalanie  Poczęta – bądź  pochwalona

Jadownicka  Różo  Duchowna – módl  się  za  nami

IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

33 NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 LISTOPADA  2020

 

Hasłem tego roku jest:  „Wyciągnij rękę do ubogiego”

Orędzie papieża Franciszka inspirowane fragmentem z Mądrości Syracha (Syr 7,32-36) oraz cytatem ”ubodzy są i zawsze będą z nami” (J 12,8 ).

Ojciec Święty przypomniał nam, że aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest osobiste życie ubóstwem ewangelicznym. Ważna jest posługa w ciszy i z wielką szczodrością. Wydaje się, iż zło króluje niezwyciężone. Tak jednak nie jest. Życie utkane jest przede wszystkim aktami szacunku i szczodrości, które nie tylko równoważą zło, ale popychają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei. W dobie koronawirusa przynoszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie – wyciągnięcie ręki jest bardzo potrzebne i to od: lekarza, pielęgniarki i pielęgniarza, aptekarza, kapłana, wolontariusza, a szczególnie od rodziny czy sąsiadów.

W minionych latach – z okazji Światowego Dnia Ubogich - przez Caritas rozprowadzane były chlebki „miłosierdzia” oraz torby charytatywne do których chętni parafianie składali artykuły spożywcze, chemiczne, itp.

Obecnie ze względu na problemy epidemiczne, akcja ta nie mogła się odbyć.

Zwracamy się z prośbą do osób, które chcą wyciągnąć rękę do ubogiego, mogą to zrealizować za pośrednictwem naszej Parafialnej Caritas – składając datek do skarbony Caritas.

PATRONALNE  ŚWIĘTO CARITAS  - 2020

   „Miłość  Moja nikogo nie zwodzi” [słowa P. Jezusa do siostry  Faustyny]

Corocznie  od wielu lat w  wigilię Niedzieli  Bożego Miłosierdzia – udawaliśmy  się w pielgrzymce autokarowej do  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, by uczestniczyć w  czuwaniu nocnym.

Niestety w  bieżącym roku  nie było to możliwe ze  względu na trwającą pandemię koronawirusa  SARS-CoV-2.

                   NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO – 19 KWIETNIA

Główne uroczystości 2 Niedzieli  Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego  w Łagiewnikach, celebrowane były pod przewodnictwem metropolity krakowskiego – ks.abpa Marka  Jędraszewskiego, który skierował do wiernych, uczestniczących duchowo w Eucharystii za pośrednictwem TVP1 lub  internetu – Słowo Boże nawiązujące do II Czytania [1P1,3-9] oraz Ewangelii [J20,19-31] – tj. zachętę do .....żywej  nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego.... oraz by zacząć żyć łaską wiary , na przykładzie skierowanym do apostoła Tomasza.

Nawiązując  do hasła tegorocznych uroczystości „Tobie zawierzamy  dziś losy świata i każdego człowieka” – wskazał, że obok  sukcesów nie zabraknie doświadczeń bolesnych, co nas obecnie dotyka w  skali globalnej [pandemia], ale wiele udaje się solidarnie osiągnąć, sami  zaś musimy się wewnętrznie zmieniać, a obecne problemy przeżywać w perspektywie wieczności. ON  NAM TEN CZAS DAŁ !!!! – podkreślił ks.abp M. Jędraszewski.

                  ŚWIĘTO  CARITAS W  NASZEJ PARAFII

 O   godz.17  uczestniczyliśmy w  Eucharystii, którą celebrował  Ks.Proboszcz w intencji Parafialnego  Zespołu Caritas, naszych rodzin, a także w  intencji podopiecznych i darczyńców. 

 W  odczytanym Liście  Pasterskim Bpa Tarnowskiego A. Jeża – wybrzmiała  wielka prawda o Bożym Miłosierdziu – przypomniana ludzkości, by  wśród zagrożeń duchowych i zewnętrznych mogła odnajdywać drogę ocalenia i  zbliżać się do Boga.

Poważnym kryzysem, który  nas obecnie dotyka jest „nędza” spowodowana pandemią, ale  o wiele poważniejszy jest jednak kryzys duchowy i moralny  jaki trawi od lat współczesną ludzkość. Żadne jednak kryzysy nie  mogą mierzyć się z mocą Boga bogatego w miłosierdzie troszczącego się  o tych, którzy Mu ufają.

Aktualna  sytuacja – podkreślił – mobilizuje nas  do pomocy niesionej potrzebującym poprzez podejmowanie konkretnych dzieł miłosierdzia  w imię potęgi ewangelicznej miłości.

 

Po  Mszy Św. – przed  Najświętszym Sakramentem i  przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, w  czasie adoracji – w modlitwie uwielbienia, medytacji, przeproszenia, dziękczynienia, prośby, zachęty do czynu – uczymy się  czynić dobro naszym bliźnim naśladując Pana i Nauczyciela, który domaga się od nas byśmy stawali się coraz lepszymi Jego  uczniami.

             Niedziela  Bożego Miłosierdzia – rozpoczyna  76 Tydzień Miłosierdzia 

[19 – 25 kwietnia], którego hasło brzmi „Miłosierdziem  budujemy Kościół Boży” [kard,Stefan Wyszyński]

Wezwania podejmowane na  co dzień przez Caritas w  tym ciężkim czasie wybrzmiewają  szczególnie, a dotyczą:

*wsparcia  seniorów „Pomoc dla  Seniora”

*wsparcia  służby zdrowia „Wdzięczni  Medykom”

*codzienna pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, starszym, niepełnosprawnym

Warto  też wspomnieć, że planowane coroczne  obchody Diecezjalnego Święta Caritas w  parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu  nie mogły się odbyć. 

 

             DEKANALNY  DZIEŃ SKUPIENIA  CARITAS – 2020

 

  „Jeśli  podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz  duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach” [Iz 58,10]

Tradycyjnie, bo po  raz czternasty – w pierwszą sobotę Wielkiego  Postu – Parafialne Zespoły Caritas dekanatu Brzesko spotykają się  na wspólnej modlitwie.

W  b.r. spotkanie to odbyło się  29 lutego w naszej parafii.

Uczestnicząc  w Adoracji Najświętszego Sakramentu [prowadzonej przez  parafialną Caritas], jako wolontariusze naszego dekanatu – trwaliśmy  ze świadomością, że jesteśmy powołani do miłosierdzia, wyrażając to przez akty uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i  prośby.

Centralnym  punktem naszej modlitwy była Eucharystia celebrowana przez ks. Tadeusza Górkę-wicedziekana dekanatu Brzesko [proboszcza miejsca] i ks.Krzysztofa Majerczaka- wicedyrektora diecezjalnej  Caritas, który skierował do nas Słowo Boże.

Nawiązując do Ewangelii dnia Łk 5,27-32 – zwrócił  uwagę, że my tak jak Jezus, mamy patrzyć z miłością  na drugiego człowieka spotykanego w codzienności, szczególnie ubogiego, zagubionego, poranionego, potrzebującego wsparcia i starać  się zobaczyć w nim dobro. Jak „żywą” miłość wcielać w życie i przekładać na codzienność – podpowiada nam Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński w ABC  Społecznej Krucjaty Miłości w 10 zasadach:

1.Szanuj każdego człowieka, 2.Myśl dobrze o wszystkich, 3.Mów zawsze życzliwie o drugich, 4.Rozmawiaj  z każdym językiem miłości, 5.Przebaczaj wszystko wszystkim, 6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego, 7.Czynnie współczuj w  cierpieniu, 8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, 9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim, 10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Po  Mszy Św. – uczestnicy spotkania uczcili  relikwie Św. Brata Alberta.

Druga  część – to spotkanie w Domu  Parafialnym przy wspólnym stole, które upłynęło w radosnej i  serdecznej atmosferze, dziękując sobie nawzajem za bycie razem  jako rodzina rodzin tarnowskiego Kościoła.ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – 2020

 

11 lutego b.r. obchodzony był XXVIII światowy Dzień Chorego, którego hasłem były słowa „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”[Mt11,28] – z orędzia papieża Franciszka.

Jak corocznie – Caritas naszej parafii – solidaryzując się z chorymi, niesprawnymi [w różnym wieku], a także samotnymi i seniorami [90+], jak również z rodzinami i opiekunami tychże osób, odwiedziliśmy 112 domów.

Ważne to były spotkania dla odwiedzanych, a także i dla odwiedzających, bo wszyscy razem tworzymy jedną wspólną rodzinę parafialną – ucząc się miłości miłosiernej i otwarcia się na potrzeby ludzi chorych towarzysząc im w cierpieniu, co wymaga wiele wysiłku i troski .

W czasie Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego - 14 lutego [ II-gi piątek m-ca]-przez pośrednictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II- polecaliśmy Miłosierdziu Bożemu wszystkie osoby, z którymi dane nam było spotkać się z okazji Światowego Dnia Chorego.

 

OPŁATEK DLA SENIORÓW – 26 STYCZNIA 2020

Po raz dwudziesty drugi – Caritas Parafialna spotkała się w gronie seniorów i rencistów naszej parafii, by jak co roku jeszcze raz przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia, a łamiąc biały opłatek, wzajemnie złożyć sobie życzenia.

Wszystkim zebranym oraz organizatorom – życzenia przekazał pan sołtys Jarosław Sorys i ks.proboszcz Tadeusz Górka – podkreślając znaczenie bycia razem we wspólnocie rodziny parafialnej.

Przy wspólnym stole nie zabrakło gorącego posiłku, domowego ciasta, owoców.

Spotkanie upłynęło w radości wyśpiewania naszych pięknych, polskich kolęd, a także piosenek religijnych i biesiadnych.

 

III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 LISTOPADA 2019

Biedni potrzebują naszych rąk, aby mogli się podnieść, naszych serc, aby czuć na nowo ciepło uczuć, naszej obecności, aby przezwyciężyć samotność” – z orędzia papieża Franciszka poświęconego ubogim.

Jest to propozycja pewnego stylu życia i pewnej wrażliwości, która nie tylko przywraca godność potrzebującym, ale jednoczy tych, którzy cierpią z tymi, którzy niosą pomoc – a jest to wezwanie do każdego z nas, by dzielić się tym co mamy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez akcję „chlebek miłosierdzia” i „torba charytatywna” wsparli dzieło pomocy Caritas.

Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii nie poprzestając na jednodniowej akcji – przez cały rok pomaga dyskretnie osobom i rodzinom, które tej pomocy potrzebują, a forma pomocy zależy od tego, czego naprawdę w danej sytuacji potrzeba.

            

     REKOLEKCJE   CARITAS  -  2019

 

W  dniach  4-6  października  - cztery  osoby  z  naszej  Parafialnej  Caritas  uczesniczyły  w  rekolekcjach  w  Diecezjalnym  Centrum  Pielgrzymowania  „Opoka”  im. Jana Pawła  II  w  Starym Sączu, prowadzonych  przez  ks. Mariusza  Żabę-dyrektora  tegoż  Centrum.

 

Rekolekcje  te  uświadomiły  nam  jak  ważne  jest  zrewidowanie  własnego  życia  na  płaszcyźnie  postępowania  względem  Pana  Boga i  bliźniego przez  poznanie swoich  słabości  i  grzechów, nie  zaś  dostrzeganie  ich  u  innych.  Pomocą  w  tym  jest  Sakrament  Pokuty, aby  uporządkować  własne  sumienie  czyli  naszą  indywidualną  Caritas, tzn. miłość.

 

W  pierwszej  kolejności  nasze  serca  powinny  być  zwrócone  ku  naszej  rodzinie, a  następnie  w  Parafialną  Caritas i  zwrócić  uwagę  czy  potrafimy  czerpać  radość  z  tej  wspólnoty  i  być  wiarygodnymi  świadkami  wiary.

Posługa  charytatywna  jest  podstawą  misji  Kościoła.

 

„Panie  przymnóż  nam  wiary” [Ewang.27  niedzieli  Łk 17,5-10]

-ważne  by  nie minimalizować  i  nie  odpuszczać  praktyk  religijnych, a  P.Bóg  daje  nam  łaski , by  pomnażać  wiarę  doskonalszą, dynamiczną, aktywną

-odpowiadać  na  Bożą  miłość  wdzięcznością, bo  wdzięczne  serce  patrzy  pozytywnie  na  życie, a  wśród  problemów  i  trudności  umie  dostrzec  małe  dobro  i  sukcesy  jako  oznaki  Bożej  Opatrzności.

 

Warto  zastanowić  się co  jest  motywem  mojego  zaangażowania  w  posługę  Caritas, czy  za  tym  idzie  dobro  w  rodzinie  i  w  środowisku, gdzie  staramy  się  angażować  w  pomoc  pamiętając, że  gorliwość  zaczyna  się  tam, gdzie  kończy  się  obowiązek.

I  jeszcze  jeden  aspekt – jak  ożywić  i  zdynamizować  współpracę  grup  parafialnych i  SKC, by  była  jedna  płaszczyzna  działania, zacząć  od  reguły, by  nie odkładać  na  potem  tego  co  jest  ważne  i  wypracowywać  coraz  to  nowe  praktyki.

 

Aktualne  sprawy  dotyczące  działalności  Caritas  Diecezjalnej i  zadań  Parafialnych  Zespołów  Caritas – przedstawione  zostały  przez  ks.dyr.  Zbigniewa  Pietruszkę,  sekretarza  p.Jerzego  Pikula  i  pana  Jerzego  Maślankę-dyr.Domu  dla  bezdomnych

 

 

 PIELGRZYMKA  :   CZĘSTOCHOWA – GIDLE   21  WRZEŚNIA  2019

 

Jasna Góra – Sanktuarium  Matki  Bożej  Częstochowskiej Królowej  Polski jest  głównym miejscem  corocznego pielgrzymowania  naszych parafian.

Udział  w  uroczystej Eucharystii w  Kaplicy  Czarnej  Madonny [godz.11] współcelebrowanej  przez  naszego Ks.Proboszcza, poprzedzony był rozważaniem  Drogi  Krzyżowej na  wałach.

Po  południu uczestniczyliśmy  w  wystawie  multimedialnej  „Śladami  Jezusa”  - znajdującej się w  ogromnym namiocie  na  parkingu  obok  Domu  Pielgrzyma [trwającej  13.07-27.10.2019] , w  czasie  której można było dotknąć klimatu  i  ziemi  okolic  Jerozolimy  sprzed  2  tysięcy  lat, zobaczyć relikwie  Krzyża Św. , Całun  Turyński, chusty z  Monoppello i  Oviedo, a  także w  gablotach  kopie narzędzi, które służyły w trakcie  męki  Pańskiej : gwoździe,bicze, cierniowa  korona, srebrniki , włócznia, pierścień  Piłata. 

Jako  wejściówkę  każdy pielgrzym  otrzymał  mały  krzyżyk  jerozolimski, który po wyjściu mógł  przykleić na  ścianę  jako  swój ślad  związany z  własnym  przeżyciem spotkania z  ziemią  Jezusa. 

Drugi  etap  to  Gidle – Sanktuarium Matki Bożej  Uzdrowienie Chorych.

Czczona jest tu najmniejsza , mająca  9  cm , kamienna  figurka Matki  Bożej  z  dzieciątkiem , koronowana złotymi koronami papieskimi w  1923r.

Krótką historię kultu Matki  Bożej  przybliżył nam  o. Przewodnik dominikańskiej  bazyliki  mniejszej  Wniebowzięcia NMP, gdzie w bocznej kaplicy , w  okazałym ołtarzu jest  umieszczona figurka  MB.

Każda pielgrzymka  to  czas  umocnienia wspólnoty parafialnej  przez  radosne  bycie  razem  w  sanktuariach, a także w  czasie  jazdy  autokarem  przez  gromki  śpiew pieśni  i  piosenek religijnych , a  także biesiadnych.

Umocnieni  bogactwem przeżyć  duchowych, planując następne pielgrzymki – szczęśliwie wróciliśmy  do  swoich domów.

PIELGRZYMKA  DO  NOWEGO  SĄCZA  I  ZAKOPANEGO – 24  SIERPNIA 2019

 

                Coroczną  tradycję  pielgrzymowania  do  „Polskiej  Fatimy”, a od  ubiegłego  roku  Narodowego  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptówkach – rozpoczęliśmy  od  nawiedzenia  Sanktuarium  Św. Rity w  N. Sączu, które  erygowane  było  19 maja  b.r.  jako  pierwsze  w  Polsce. Modlitwę rozpoczęliśmy  od  uczestnictwa  we  Mszy Św. współcelebrowanej  przez  naszego  Ks.Proboszcza.  Po  Eucharystii  była  możliwość  uczczenia  relikwii  Św. Rity przez  ucałowanie. Był  też  czas na  indywidualną  modlitwę  przed  Najśw. Sakramentem  i  przed  obrazem  Św.Rity. Z zainteresowaniem  wysłuchaliśmy  prelekcji  na  temat  życiorysu  Św.Rity  z  Cascia, a  także jej  kultu  w parafii  Matki  Bożej  Niepokalanej  zapoczątkowanego  aktem  poświęcenia  obrazu  świętej  22 maja  1993 roku. Obok  świątyni  znajduje  się  ogród  różany z  figurą  Św.Rity  w  centrum  ogrodu , a  jej  atrybutem  są  właśnie  róże , a  także  winne  grona  i  pszczoły. Jest  to  piękna  przestrzeń  do  zadumy  i  modlitwy.Drugi  etap  to  Zakopane. W  Sanktuarium – każdy z  uczestników  pielgrzymki  mógł  indywidualnie  pomodlić  się  w  świątyni , obejrzeć  jej  piękną  architekturę  i  zachwycić  się  nią, a także  wysłuchać  historii  objawień  w  Fatimie oraz  historii  i  dnia  dzisiejszego  miejsca  przedstawionego  przez  ks.pallotyna. Warto było  też  udać  się  do  parku , gdzie m.in.  znajduje  się  ołtarz  papieski  z pod  Wielkiej  Krokwi, gdzie  w czasie  pielgrzymki  do  Ojczyzny  Św.Jan  Paweł  II  celebrował  Eucharystię. Nasza  pielgrzymka  to  wspólnota  modlitwy  i  radości  bycia  razem. Czas  jazdy  autokarem  to  wspólny  śpiew  Godzinek,  pieśni  i  piosenek  religijnych, również  piosenek  biesiadnych a  także  modlitwa  różańcem  i  koronką  do  Bożego  Miłosierdzia.

PIELGRZYMKA  DO  PRZECZYCY I  STRACHOCINY – 15  CZERWCA  2019

Pielgrzymkę  rozpoczękiśmy od  nawiedzenia Sanktuarium Matki  Bożej  Wniebowziętej w  Przeczycy.

Przeczyca to wioska leżąca nad  rzeką  Wisłoką w  Gminie  Brzostek na granicy  woj. Podkarpackiego. Czczona jest  tu Cudowna  Figura  Matki  Bożej  z  Dzieciątkiem  na lewej ręce. O  godz. 8 – uczestniczyliśmy  we Mszy Św. celebrowanej  przez  naszych kapłanów – ks. prob. Tadeusza Górkę i  ks. wikariusza  Norberta Sadko. Słowo Boże do nas  skierował  ks. kustosz Marek  Marcićkiewicz , który  po Eucharystii przybliżył nam historię i  dzień  dzisiejszy tego „maleńkiego” sanktuarium.

Drugim  etapem  pielgrzymki  było  Sanktuarium  Św. Andrzeja Boboli – obrońcy wiary  i  Patrona  Polski na trudny czas -  w  Strachocinie  k/ Sanoka , gdzie od 1988 roku , tj. od  uroczystego wniesienia relikwii  do  Kościoła Parafialnego , jego kult rozwija się bardzo dynamicznie. Warto tu wspomnieć , że sam Święty 16 maja 1987 r. zwrócił  się  do obecnego ks. prob. Józefa Niżnika słowami: „Jestem święty  Andrzej Bobola. Zacznijcie  mnie  czcić  w  Strachocinie”.

Po  wysłuchaniu prelekcji  Siostry Franciszkanki  Rycerstwa  Niepokalanej był  czas na indywidualną i  wspólną modlitwę , także w intencji Ojczyzny, po czym udaliśmy się  do  Bobolówki tj. miejsca  zamieszkania [majątku] szlacheckiej  rodziny Bobolów, gdzie w 1591 r. urodził się Św. Andrzej. Znajduje się tu kaplica  ku czci  Św.Andrzeja, Dróżki  tajemnic  bolesnych Pana Jezusa i Św. Andrzeja oraz  kamienne stacje Drogi  Krzyżowej. Wszystko wkomponowane jest  we wzniesienie na którym jest duża ilość rosnących  drzew , szczególnie starych dębów. Tu również był czas na modlitwę i kontemplację oraz na  radosną zabawę przy wspólnym grillowaniu.

  XIX  FESTYN  RODZINNY – 2  CZERWCA  2019

W  bieżącym roku – niedzielne , słoneczne popołudnie, spędzone w  gronie rodzin , świętowane było pod hasłem – „Parafia  rodziną  rodzin” w  związku z trwającym 

V Synodem Diecezji  Tarnowskiej.

Dużym zainteresowaniem  cieszyły  się  pokazy strażaków OSP  Jadowniki wraz  z  dziecięcą  drużyną pożarniczą w akcji  udzielania  pierwszej  pomocy osobom poszkodowanym  w  wypadku drogowym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr.1 uwrażliwiały  nas jak  należy troszczyć się o  czystość środowiska w  którym  żyjemy , eksponując hasło „ Nie  czyń przyrodzie co tobie nie miło, żeby się  tobie nie przytrafiło”.

Dzieci korzystały  z  dmuchanego  placu zabaw oraz  wielu  konkursów w  czasie zabaw  sprawnościowych.

Po raz drugi gościł  u nas zespół muzyczny Epizod  z Żabna, prezentując swój dorobek muzyczny.

Stałym punktem programu  było losowanie wartościowych nagród ufundowanych przez darczyńców za co wszystkim – za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy, gdyż Festyn Rodzinny organizowany jako  dzieło charytatywne  równocześnie jest  imprezą integracyjną  całych  wielopokoleniowych rodzin jako wspólnoty parafialnej  i  nie  tylko.

 75  TYDZIEŃ  MIŁOSIERDZIA   28  KWIETNIA – 4  MAJA  2019

„Miłosierni  miłosierdzia  dostąpią”

Obchody tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęliśmy parafialną  pielgrzymką  do  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  w  Łagiewnikach, by  uczestniczyć  w czuwaniu  w  wigilię Niedzieli  Miłosierdzia  Bożego , która  jest  równocześnie  patronalnym  Świętem Caritas.

Nabożeństwo czuwania składało  się  z  czterech  części :

I – Droga  Miłosierdzia  w  czasie której  odczytywane  były  Ewangelie  o  miłosierdziu i  krótkie  rozważania na  przemian  z fragmentami  homilii  Św. Jana  Pawła z  pielgrzymek  do  ojczyzny i  cytatami  z  Dzienniczka  Św. Faustyny  oraz  krótkimi  filmami  ukazującymi  Jezusa  Miłosiernego wśród  problemów  człowieka  XXI  wieku.

II – Uroczyste  Nieszpory

III – Zanurzenie  w  Duchu  Św. –były to  modlitwy o poszczególne  dary  Ducha Św. poprzedzone  Litanią  do Ducha  Św. Symbolem  zanurzenia  była  woda  święcona  w której  każdy uczestnik  mógł zanurzyć  swój  palec , gdyż  7 osób z naczyńkami  dotarło  do  wszystkich , a symbolika  bazyliki – której  witraże ukazują  wody  oceanu  pomagała  nam  stać się  maleńką kroplą  w  tym oceanie.

IV – Adoracja  Najświętszego Sakramentu  -indywidualna  w  ciszy.

O północy – uroczysta  Eucharystia  pod  przewodnictwem  ks. bpa  Janusza  Mastalskiego , koncelebrowana przez wielu  kapłanów , a także przez  ks. Witolda, wikariusza  naszej parafii.

W homilii ks. bp  nawiązując  do  hasła świętowania  „Miłosierdzie  źródłem  pojednania” i do  Ewangelii  J 20,19-31  zwrócił  uwagę , że  Chrystus  przychodzi  też do każdego  z  nas z  pokojem , by zweryfikować  swoje  wybory, wyciągnąć  wnioski, bo gdy mamy pokój  w  sercu , mamy pokój  w  relacjach z drugim  człowiekiem , umiemy przebaczać , naprawiać  krzywdy, szczególnie  w  rodzinach , gdzie obserwuje  się brak  miłości , nadziei, a w  konsekwencji  wiary. Inna  przestrzeń  pokoju  to nasza  modlitwa , w  której  siłę trzeba  wierzyć , rozeznać  sens zdarzeń  i  umieć  się z  nimi  zmierzyć.

           NIEDZIELA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA

Patronalne  Święto  Caritas  w  naszej  świątyni  parafialnej  przeżywaliśmy  we  wspólnocie o  godz. 15  - uczestnicząc w  Nabożeństwie  do  Bożego  Miłosierdzia – kontemplując  i  uwielbiając  przed  Najświętszym  Sakramentem  tajemnicę  miłosierdzia , która  objawia  Przenajświętszą  Trójcę , a  następnie w  Eucharystii – celebrowanej  przez  ks. Norberta  w  intencji wspólnoty  parafialnej, darczyńców , podopiecznych i  wolontariuszy  Caritas.

W  czasie  tygodnia  odwiedziliśmy  kilka  osób , które  nie mogą  wychodzić  z  domu.

             DIECEZJALNE  ŚWIĘTO  CARITAS

4 maja [sobota] na zakończenie 75 Tygodnia Miłosierdzia – Parafialne Oddziały Caritas naszej diecezji  uczestniczyły w uroczystej Eucharystii w Sanktuarium  Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach.

Eucharystii przewodniczył ks. bp  Andrzej  Jeż. W Słowie Bożym skierowanym do nas – za Ewangelii Św. Jana powtórzył słowa Jezusa ...  „To Ja jestem, nie bójcie się”. Zachęcał, by ludzie Caritas mieli odwagę być miłosierni i nieść miłosierdzie innym. Człowiek, który doświadcza Bożego miłosierdzia sam pragnie być miłosierny. Tak rodzą się wielkie dzieła miłosierdzia. Najbardziej jednak oczekiwanym darem jest czas podarowany drugiej osobie – podkreślił. Wyraził też wdzięczność wszystkim wolontariuszom Caritas oraz dzieciom i młodzieży SKC.

Na zakończenie 76 osób otrzymało listy gratulacyjne i statuetki Misericors.

 XIII  DEKANALNY DZIEŃ  SKUPIENIA CARITAS – 2019

....... „Jeśli  podasz twój  chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach”.   [ Iz 58,10]

Tradycyjnie już w pierwszą sobotę Wielkiego  Postu – Parafialne Zespoły Caritas  dekanatu  Brzesko  spotykają się  na wspólnej modlitwie.

W parafii  Jadowniki  to piąte spotkanie, a po jednym spotkaniu odbyło się : w  Gnojniku, we wszystkich parafiach  Brzeska, w  Gosprzydowej, Uszwi, Okocimiu i Jasieniu.

W b.r. spotkanie odbyło się 9  marca  w  naszej parafii.

Przed  ołtarzem  Miłosierdzia  Bożego uczestniczyliśmy  w Adoracji  Najświętszego Sakramentu, prowadzonej przez Caritas  Parafialną, wspartą  śpiewem  Wspólnoty Adoramus.

Po adoracji  uczestnicy spotkania uczcili  relikwie Św. Brata  Alberta.

Centralnym  punktem naszej  modlitwy była Eucharystia współcelebrowana przez  Ks,Prob. Tadeusza  Górkę-wicedziekana dekanatu Brzesko i  Ks. Krzysztofa Majerczaka-wicedyrektora  Caritas  diecezji  Tarnów, który  skierował do nas  Słowo Boże.

Nawiązując do w/w  słów – Iz 58,10  , zwrócił uwagę na to, że człowiek Caritas  powinien stawać  się „dobrym jak  chleb”, powinien promieniować Bożym światłem , bo  kto świeci Bożym światłem jest ciągle młody i pełen energii wobec drugiego  człowieka i jego potrzeb.

Człowiek  Caritas to człowiek postu-to znaczy widzi  potrzeby innych i realizuje je z miłością, to  człowiek modlitwy , gdyż potrzebuje Miłosierdzia  Boga, bo po ludzku często jest bezsilny, to  czlowiek jałmużny, która jest stylem życia, czyli  dzielenie się  sobą.

Po Mszy Św. była też okazja do ucałowania relikwii  Św . Jana Pawła II i  Św. Krzyża.

Druga  część – to spotkanie  w Domu Parafialnym przy wspólnym stole.

Aktualne sprawy dotyczące działalności  Parafialnych  Oddziałów  Caritas  przedstawił  Ks. Tadeusz , a  dzieła Caritas  Diecezjalnej  Ks. Krzysztof , równocześnie dziękując za podejmowane działania  dla podopiecznych i  za wspólnotę, którą tworzymy.

Poszczególne Zespoły Caritas  chętnie dzieliły  się doświadczeniem i  realizacją  różnych  inicjatyw, zależnie od sytuacji w jakiej  znajdują się podopieczni.

Spotkanie upłynęło w radosnej i serdecznej atmosferze. 

  XXVII  ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO – 11  LUTEGO  2019

Hasłem  tegorocznego  orędzia  papieża  Franciszka  z  okazji  Ś D CH – są  słowa  „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” [Mt 19, 8]. Dzień ten  w bieżącym  roku  obchodzony  był  w  Kalkucie, gdzie  przez  ponad  45 lat  najuboższym  i  chorym  służyła  św. Matka  Teresa.

Również  nasza  Parafialna  Caritas corocznie [od  wielu lat] z okazji  11 lutego- pragnie spotykać  się z  chorymi, niesprawnymi, seniorami  „90+” , odwiedzając  ich w domach, gdzie doświadczają  trudnych  chwil z powodu  choroby, cierpienia, niesprawności, starości, a także z ich opiekunami, którzy z  troską, zaangażowaniem i odpowiedzialnością  sprawują  nad  nimi  opiekę.

Łącznie odwiedziliśmy  112 osób- wyrażając  solidarność  wspólnoty  parafialnej  przez  dar  modlitwy  indywidualnej  i  wspólnotowej:

     Ojcze miłosierdzia, źródło  wszelkich  darów, pomóż  nam  kochać  bezwarunkowo  naszych  bliźnich tak  jak  Ty nas  umiłowałeś.

     Panie Jezu, który doświadczyłeś  bólu i cierpienia , daj nam siłę,by stawić czoła czasowi  choroby i przeżywać  go z wiarą razem z naszymi  braćmi.

     Duchu Święty, miłości Ojca i Syna,wzbudź w naszych sercach ogień  swojej  miłości, abyśmy potrafili pochylić się  nad  zranioną na ciele i duszy ludzkością.

     Maryjo Matko  kochająca  Kościół i każdego człowieka, pokaż nam  drogę  wyznaczoną  przez  Twojego  Syna, aby nasze życie stało się w Nim służbą  miłości i ofiarą zbawienia  na drodze do wiecznej Paschy. Amen.

 XXI  SPOTKANIE  OPŁATKOWE  SENIORÓW – 27  STYCZNIA  2019

Okres  Bożego  Narodzenia  to czas  pochylenia się i zachwytu nad  tajemnicą  przyjścia  Dzieciątka  Jezus na ziemię  i  nad  białym  opłatkiem – symbolem hostii i codziennego chleba.

W  tym duchu -  corocznie  Caritas  Parafialna  pragnie  spotkać się  z  seniorami  naszej  parafii , by przy wspólnym stole – łamiąc opłatek – życzyć  sobie pokoju , dobra , piękna, a  także zdrowia fizycznego i  duchowego.

Życzenia  zebranym  przekazał  Ks.Proboszcz Tadeusz Górka , księża  wikariusze: Ks. Witold ,  Ks.Norbert i  Ks. Franciszek – senior oraz  pan  sołtys Jarosław  Sorys.

Spotkanie  upłynęło w  radości wspólnego śpiewu wraz ze Wspólnotą Adoramus.

Wyśpiewano nie tylko nasze piękne polskie kolędy, ale  też piosenki religijne  oraz  biesiadne.

 II ŚWIATOWY  DZIEŃ UBOGICH – 18 LISTOPADA 2018 (XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA)

Hasłem  tegorocznego  Dnia  Ubogich – ustanowionego przez  papieża  Franciszka , było hasło „ Biedak  zawołał, a  Pan  go usłyszał”. W orędziu na  ten dzień – Ojciec  Św.   przypomniał, że „Każdy chrześcijanin  i każda  wspólnota są wezwani , by być narzędziami  Boga na rzecz  wyzwolenia i  promocji ubogich, tak  aby mogli oni w pełni włączyć się  w  społeczeństwo. Zakłada to , że jesteśmy uważni na krzyk ubogiego  i  gotowi go wesprzeć.

Odpowiadając  na to wezwanie – nasza parafia włączyła się w akcję  charytatywną nabywając symboliczne  Chlebki  Miłosierdzia, a także wypełniając  wcześniej zabrane torby [tytki] charytatywne.

Caritas  Parafialna składa serdeczne  podziękowanie wszystkim, którzy nie przegapili  okazji  do bycia łaskawym. Ojciec  Św. Franciszek na  zakończenie orędzia podkreślił „...poczujmy się  wszyscy w tym dniu dłużnikami  ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce  do siebie nawzajem mogli  zrealizować  zbawcze spotkanie, które umacnia  wiarę, urzeczywistnia miłość i  umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi”.

 PIELGRZYMKA  DO  CZĘSTOCHOWY  I  LEŚNIOWA – 29  WRZEŚNIA  2018

Częstochowa – od  wielu lat  jest  głównym miejscem  pielgrzymowania  naszej  parafii.

Odwiedzając  Jasną Górę-Sanktuarium Matki  Bożej Królowej Polski, uczestniczyliśmy w Eucharystii w Kaplicy  Cudownego Obrazu , współcelebrowanej przez naszego Ks.prob. Tadeusza Górkę w intencji pielgrzymów, ich  rodzin oraz jako podziękowanie za Misje  Parafialne.

Ważnym punktem naszej modlitwy było rozważanie  Stacji Drogi Krzyżowej na  wałach.

W czasie wolnym pielgrzymi mogli odwiedzać muzea jasnogórskie, czy poświęcić czas na indywidualną modlitwę.

Drugi etap pielgrzymki to Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, gdzie w głównym ołtarzu znajduje się XIV wieczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem [ 70 cm wysoka].

Sanktuarium tym opiekują się  ojcowie paulini. Jest ono też nazwane Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw: małżeństw, dzieci, rodzin, kobiet w stanie błogosławionym.

Pod pieczą paulinów powstają tu pyszne ciasteczka, cukierki, czekolady, a także zdrowotne herbaty i balsamy, które można nabyć obok sanktuarium.

Celem  pielgrzymowania jest też tworzenie radosnej wspólnoty – co dzięki modlitwie, śpiewie pieśni i piosenek religijnych , a także biesiadnych w czasie  jazdy  autokarem – się udaje.

 Caritas Parafialna

Parafialny Oddział Caritas w parafii p.w. Św. Prokopa Opata w Jadownikach został powołany w dn. 17 kwietnia 1996 przez ówczesnego proboszcza – ks. Kan. Jana Kordelę.

Od sierpnia 1998r. – przewodniczącym i opiekunem duchownym jest ks. prob. Tadeusz Górka.

W naszym Zespole Caritas pracuje 12 osób (wolontariuszy).

Od początku działalności inspirują nas słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego – „Opiekę nad ubogimi sprawuje Bóg przez nasze ręce, zdolności, talenty, gorliwość, pracowitość i miłość”.
Celem Parafialnych Zespołów Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna.

Zadania realizowane w naszym Parafialnym Zespole Caritas

1. Uwrażliwienie i mobilizowanie calej wspólnoty parafialnej do pełnienia uczynków miłosierdzia m.in. poprzez:

a) uroczyste obchodzenie świąt związanych z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego – coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz w parafii Adoracja i Eucharystia w intencji darczyńców i wolontariuszy.

b) kultywowanie parafialnych zwyczajów charytatywnych, integracyjnych, rodzinnych, modlitewnych
- Opłatek dla Seniorów (styczeń)
- Światowy Dzień Chorego (11 luty)
- uroczyste obchody Dnia Świętości Życia (25 marca) – duchowa adopcja dziecka poczętego
- Festyn Rodzinny (czerwiec)
- Nabożeństwo dla chorych, niepełnosprawnych, seniorów (15 sierpnia)
- pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych (kilka w ciągu roku)
- pielgrzymki na Bocheniec ( I sobota marca, od maja do października)

2. Stałe rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie pomocy materialnej i duchowej ubogim i potrzebującym szczególnie w naszej parafii w ciągu całego roku.

3. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych
- skarbona „Caritas”
- kosz na żywność (Adwentowy i Wielkopostny Dar Serca)
- składki że Środy Popielcowej
- ofiary od darczyńców
- aktywność i pomysłowość własna członków
- ofiara na tacę z pielgrzymek na Bocheniec (I sobota m-ca)

4. Aktywne włączanie się w akcje ogólnopolskie prowadzone przez Caritas polska i diecezjalnego Caritas
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (świece wigilijne)
- Jałmużna Wielkopostna –baranki, paschaliki, skarbonki
- Tydzień Miłosierdzia –Kromka chleba
- Program dystrybucji żywności – PEAD
- wspieranie rodzin ofiar klęsk, katastrof, wypadków losowych – pomoc dla poszkodowanych również poza terenem parafii
- uczestnictwo w zbiórkach do puszek
- współpraca z diecezjalną Caritas

6. Współpraca w dziele charytatywnym z:
- grupami działającymi w parafii
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Szkolnymi Kołami Caritas działającymi w parafii przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II i Publicznej Szkole Podst. Nr.2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

7. Stała formacja członków PZC
- comiesięczne zebrania (I środa każdego miesiąca)
katechezy na tematy związane z hasłem danego roku liturgicznego
- częsty udział w Eucharystii, adoracjach i innych nabożeństwach
- udział w rekolekcjach, dniach skupienia
- uroczyste obchody „Święta Caritas” w diecezji, w parafii

Caritas parafialna składa
serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą działalność – podając przez to pomocną dłoń bliźniemu.

NABOŻEŃSTWO DLA CHORYCH - NIEDZIELA 12 SIERPNIA 2018

 

To już od ponad 20 lat – w niedzielne popołudnie spotykamy się z chorymi , niesprawnymi, staruszkami , aby wspólnie modlić się o to, by trwali mocno w Chrystusie, nigdy nie zwątpili w Jego opiekę, byli z Nim stale złączeni i umieli swoje cierpienie ofiarować Bogu , a także w intencji rodzin opiekujących się obłożnie chorymi, by napełnieni Bożą miłością – ofiarnie służyli tym, którzy tej opieki potrzebuja.

Mszę Św. celebrował Ks.Prał. Franciszek Hojnowski – senior, nasz rodak.

W czasie homilii zwrócił uwagę na potrzebę szacunku dla osób starszych , którzy w swoim życiu przeszli przez wiele doświadczeń i cierpień , a teraz chcą tylko ciepła , dobrego słowa , zrozumienia i odrobinę spokoju.

Ubolewamy-stwierdził-nad zmianą autorytetu wśród młodych nasyconych współczesnymi mediami , którzy nie chcą czerpać ze skarbca życiowej mądrości swoich rodziców czy dziadków , ale traktują ich jako osoby już niepotrzebne.

Uczestnicy spotkania modlitewnego mogli przed Mszą Św. skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania , a w czasie Eucharystii-z Sakramentu Namaszczenia Chorych.

   ZAKOPANE I  LUDŹMIERZ – 21  LIPCA  2018

W  tradycji  pielgrzymkowej  naszej  parafii  jest  coroczne  nawiedzanie  „Polskiej  Fatimy”,  a  od  obecnego  roku  - Narodowego  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptówkach.

Centralnym  punktem  było  uczestnictwo we  Mszy  Św.   w  kaplicy  Niepokalanego  Serca  Maryi [wybudowanej  na  początku  lat  50]- sprawowanej  przez  Ks.Proboszcza Tadeusza  Górkę  i  Ks. Stanisława  Maleńkiego  naszego  rodaka.

Po  Mszy  Św.  -  w  Sanktuarium  M.B.Fatimskiej -  wysłuchaliśmy  prekekcji  na  temat  historii  i  dnia  dzisiejszego  sanktuarium.

Warto  też  wspomnieć, że na  tyłach  znajduje się  park , do  którego  przeniesiono  ołtarz  ze  Mszy  św. -  odprawionej przez  Jana  Pawła II   6  czerwca  1997 roku  pod  Wielką  Krokwią, a  7  czerwca, czyli  w  dniu  następnym  Ojciec  Święty  konsekrował  tę  właśnie  świątynię, która  została  ofiarnie  wzniesiona  przez  górali i  rodaków  mieszkających  za  granicą  jako  pomnik  wdzięczności  za  jego  ocalenie  w  czasie  zamachu  13  maja  1981 r.

W  drodze  powrotnej  odwiedziliśmy  Ludźmierz – Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej  Podhala.

W  Ogrodzie  Różańcowym [otwartym  w  2000 roku]  znajduje  się  20  wyrzeżbionych w  marmurze  stacji – Tajemnic  Różańca  oraz  pomnik  Gazdy  Świata – klęczącego  Jana  PawłaII  zatopionego w  modlitwie.

Po  rozważeniu  chwalebnych  tajemnic  Różańca  Św. -  ze  śpiewem  piosenek  religijnych  i  biesiadnych -  radośni  i  szczęśliwi  wróciliśmy  do  domu.

  XVIII  FESTYN  RODZINNY – 10.06.2018

Upalne niedzielne popołudnie – 10  czerwca , całe  rodziny naszej  parafii ,a  także  goście  spędzili na wspólnej zabawie.

A  oto  program  spotkania:

- występy artystyczne dzieci  obu szkół i  przedszkola – Talenty Jedynki, Zespół Taneczny  Słoneczka, recytacja wiersza  J.Brzechwy „Na straganie”

- prezentacja pokazów przez Dziecięcą  Drużynę  Pożarniczą przy  OSP Jadowniki, która z  wielkim  entuzjazmem  zaprezentowała swoje umiejętności , m.in  udzielanie  pierwszej  pomocy , posługiwanie się  wężem  gaśniczym , itd.

- koncert  Orkiestry  Państwowej Szkoły Muzycznej I* z  Brzeska

- folklor naszego regionu  w  repertuarze :

      Grupy Śpiewaczej  Jadowniczanie

      Zespołu  Niedźwiedzioki

- na zakończenie wystąpił Zespół Muzyczny  Epizod  z Żabna , który nie  tylko wyśpiewał swój  dorobek  artystyczny , ale  także „porwał” uczestników do wspólnej zabawy , która  mogła  trwać  znacznie dłużej gdyby  nie  upragniony deszcz  o godz. 21 – spowodował zakończenie  dobrej  zabawy.

A  najmłodsi – uczestniczyli w różnych  konkursach , zabawach , a największą radością  było korzystanie z  kolorowego placu  zabaw.

Jak  co  roku w  domowej  kuchni – korzystano z  różnorodnego asortymentu posiłków i  deserów, a  dla  ochłody nie zabrakło  lodów.

Kulminacyjnym  punktem  programu  było losowanie  wielu  atrakcyjnych  nagród , ufundowanych  przez  sponsorów.

Caritas  Parafialna  składa  podziękowanie wszystkim darczyńcom , artystom , zespołom za  uświetnienie rodzinnego spotkania, a także uczestnikom  za  liczny  udział  w tym  charytatywnym dziele.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8 KWIETNIA 2018

Patronalne Święto Caritas w naszej parafii przeżywaliśmy od godz. 15 - uczestnicząc w Adoracji i Eucharystii.

Czas Adoracji Najświętszego Sakramentu – to uwielbienie słowami z Dz.S.Faustyny , pieśniami o miłosierdziu Bożym i koronką do Bożego Miłosierdzia.

Rozpoczynając 74 Tydzień Miłosierdzia , którego hasłem jest „Mocni w Duchu Świętym”, pragniemy polecać w modlitwie ludzi biednych , chorych , cierpiących , uzależnionych , zagubionych – by przez uczynki miłosierdzia podźwignąć , podnieść z upadku , zaprosić do ufności w Miłosierdzie Boże , a także dziękować za wszystkich darczyńców , anonimowych ofiarodawców , kapłanów wspierających działalność Caritas , za dzieci i młodzież SKC i ich opiekunów .

Mszę Św. celebrował Ks.Proboszcz Tadeusz Górka w intencji wspólnoty parafialnej , wolontariuszy i darczyńców. Zamiast homilii wsłuchiwaliśmy się w przesłanie Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

 

    ŚWIĘTO CARITAS 2018

Diecezjalne obchody patronalnego Święta Caritas po raz drugi odbyły się w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku – w sobotę 7 kwietnia od godz. 10 pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”.

Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Następnie wysłuchaliśmy wspomnień o śp. Biskupie Karolu Pękali przedstawionych przez jego bratanicę panią Annę Capik-Pękala.

Bp Karol Pękala [1902-1968] święcenia kapłańskie przyjął w 1928 r. a od 1937 r. był założycielem ,organizatorem i kierownikiem Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej , a później ogólnopolską centralą Caritas w Krakowie.

Jego dewizą życiową była miłość do drugiego człowieka i czynienie miłosierdzia.

Realizował hasło „Polaku miej serce , bo to skarb najcenniejszy”, a miłości w twoim życiu nie może zabraknąć.

Spotkanie było też okazją do przekazania informacji na temat V SDT przez dyr. Caritas Diec.Tarn. ks. Zbigniewa Pietruszkę dotyczącą Komisji Charytatywnej w skład której wejdzie 14 osób : Kapłani , siostra zakonna i świeccy , którzy swoim doświadczeniem będą mogli wypracować jak powinna wyglądać działalność charytatywna i formacja duchowa niezbędna do posługi charytatywnej.

Centralnym punktem świętowania był udział w uroczystej Eucharystii , koncelebrowanej przez wielu kapłanów pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża. W homilii zwrócił uwagę , by drzwi naszych serc nie były zamknięte w swoich sprawach , ale otwarte na ludzkie problemy patrząc na przykład Jezusa, który przebywa wśród ludzi , swoje słowa wzmacniając czynami.

Z realizacji hasła „Mocni w Duchu Świętym” – wynika potrzeba głoszenia Ewangelii połączonej z uczynkami miłosierdzia.

Z całego serca podziękował ponad 4500 wolontariuszom z 400 Parafialnych Oddziałów Caritas , 3000 dzieciom i młodzieży z 203 SKC za wyobraźnię miłosierdzia , którzy są dobrą cząstką idącą pod prąd , gdy szczególnie potrzeba zaangażowania się młodych w pomoc starzejącemu się społeczeństwu.

Na zakończenie Mszy Św. ks.bp wręczył listy gratulacyjne i statuetki Misericors wyróżnionym darczyńcom, pracownikom organizacji charytatywnych i wolontariuszom Parafialnych Oddziałów Caritas , wśród których były 3 osoby z naszej parafii.

 

   PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK - 7 KWIETNIA 2018

Corocznie w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia udajemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na czuwanie nocne. Wraz z nami pielgrzymował ks. Norbert , który w czasie Eucharystii modlił się w intencji uczestników i ich rodzin. Czuwanie trwało od godz. 21- 24 i składało się z czterech części.

 1. Wysławianie Pana przez Słowo

Odczytywane były fragmenty z Ewangelii Św. Łukasza – rozdz. 22 i 23

Kilka zdań komentarza

Cytaty z Dz. S. Faustyny

Krótkie filmiki wskazujące o tym jak Ewangelia jest ciągle aktualna

Fragmenty Ewangelii:

- zdrada Judasza

- zaparcie się Piotra

- pomoc Szymona

- zawodzenie i płacz kobiet

- ukrzyżowanie Jezusa i złoczyńców

- testament z krzyża

- urąganie przez złoczyńców

Przesłanie tych fragmentów dla nas :

Jezus walczy o każdego kuszonego człowieka

Szczere nawrócenie przez szczery żal.

Potrzebna pomoc , współczucie ,pochylenie się nad drugim człowiekiem i szacunek Jezus nie tylko pociesza , ale też upomina byśmy wzrastali duchowo.

Jezus z krzyża uczy wybaczać , daje człowiekowi możliwość przemiany. To tajemnica miłości, aby jej dotknąć trzeba podejść pod krzyż

Nam również potrzeba pokory i odwagi by przyznać się do grzechu , a żalu i skruchy by został wybaczony

Zakończeniem tej części było słowo pasterskie abpa Marka Jędraszewskiego , błogosławieństwo a także odnowienie Aktu Zawierzenia Świata wraz ze Św.Janem Pawłem II. 

ŁAGIEWNIKI

II – Uroczyste Nieszpory

III – Celebracja orędzia przekazanego przez Jezusa s. Faustynie – dotyczącego modlitwy w intencji Ojczyzny

Temat czuwania : Dla ciebie błogosławię całej ojczyźnie twojej .

Urywki z Dz. S.Faustyny dotyczące tego tematu przeplatane były pieśniami o Bożym Miłosierdziu i ustawieniem białej i czerwonej świecy na stopniach ołtarza .

IV – Dziękczynienie za świadków wiary w trudnych okresach dziejów naszej ojczyzny.

W modlitwie wymieniano biskupów , kapłanów , zakonników , siostry zakonne ,

męczenników za wiarę , apostołów miłosierdzia , kapłanów – patriotów ,

lekarzy – działaczy społecznych , żołnierzy wyklętych , dzieci – obrońców mowy ,

ojczyzny a także za Hannę Chrzanowską-pielęgniarkę przed jej beatyfikacją.

O północy sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Jana Zająca , który w homilii zwrócił uwagę na szczególny czas miłosierdzia w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Przewodniczką jest Św. Faustyna kochająca Ojczyznę z której wyjdzie iskra miłosierdzia.

   DEKANALNY DZIEŃ SKUPIENIA CARITAS - 2018

 

Po raz dwunasty – 17 lutego – wraz z Parafialnymi Oddziałami Caritas dekanatu Brzesko spotkaliśmy się w Parafii NMP Wniebowziętej w Jasieniu , by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii i Nabożeństwie Drogi Krzyżowej .

Msza Św. koncelebrowana – sprawowana była przez ks. wicedziekana Tadeusza Górkę , ks. wikariusza miejsca Piotra Zająca , pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Majerczaka wicedyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej , który wygłosił homilię .

Kierując do nas Słowo Boże na początku Wielkiego Postu - nawiązał do słów papieża Franciszka o potrzebie nawrócenia się do Pana , by całym sercem i całym duchem przygotować się na Jego Paschę. Obecnie obserwuje się oziębienie serc ludzkich - brak troski o nienarodzone dziecko , chorego starca czy strudzonego wędrowca.

Jako antidotum na te problemy Ojciec Św. przypomina : modlitwę , post , jałmużnę .

 

Modlitwa - to szczególna potrzeba człowieka Caritas , by mógł powierzać Bogu codzienną służbę drugiemu człowiekowi , by łatwiej znosić trudy , a także stwarzać warunki i zapraszać podopiecznych do wspólnej modlitwy.

 

Jałmużna - ma stać się stylem życia i sposobnością by pomóc bratu , np. Akcja Caritas Polska „Dar juniora dla seniora” , czy też skarbonki wielkopostne dla dzieci mające charakter wychowawczy .

Jałmużna to również czas poświęcony drugiemu człowiekowi jako ofiara wyrzeczenia - czyli akcent z pomocy materialnej przeniesiony na duchowe wsparcie .

 

Post - pozwala nam łatwiej zrozumieć podopiecznych , stawać się bardziej wrażliwymi na Boga i drugiego człowieka. Szczególnie ważny jest wymiar duchowy postu , czyli wewnętrzne zmaganie i wyrzeczenie ofiarowane w intencji kogoś kto bardziej niż pomocy materialnej potrzebuje pomocy duchowej.

 

Na zakończenie – ks. Krzysztof życzył aby czas Wielkiego Postu był sposobnością do rozgrzewania naszych serc , by nasza miłość nie stygła , ale przyciągała nasze serca do Boga i drugiego człowieka.

 

Druga część spotkania upłynęła przy wspólnym stole. Aktualne sprawy i plan działania na rok 2018 – przedstawione zostały przez księży – wicedziekana i wicedyrektora.

 

   XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 LUTY 2018

W b.r. dzień ten obchodzony był pod hasłem „ Oto syn Twój .... Oto Matka twoja . I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. [J19,26-27]

 

Jak corocznie – z okazji Światowego Dnia Chorego staraliśmy się być blisko osób , które są chore , cierpiące , niesprawne , samotne czy zaawansowane wiekiem [90-100 lat] w ich domach , by przekazać słowa Św. Jana Pawła II – jako przesłanie od naszej Parafialnej Caritas , oraz wyrazić uznanie i szacunek rodzinom i opiekunom za odpowiedzialną i troskliwą opiekę .

Odwiedzieliśmy 48 osób chorych i 32 osoby najstarsze , przekazując symboliczną pamiątkę i zapewniając o pamięci i modlitwie w czasie Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

Niech Dziewica Maryja z Lourdes i Św. Jan Paweł II - wstawiają się za wszystkimi chorymi , niech pomagają im przeżywać cierpienie z Jezusem i niech wspierają tych , którzy się nimi opiekują.

 

 

 

XX SPOTKANIE Z SENIORAMI - 21 STYCZNIA 2018

Tradycją naszej parafialnej Caritas jest coroczne spotkanie opłatkowe z seniorami , by wspólnie pochylić się w zachwycie nad tajemnicą Bożego Narodzenia i białym opłatkiem – symbolem maleńkiej hostii i codziennego chleba.

Kierując życzenia do obecnych – Ks.Prob. Tadeusz Górka zwrócił uwagę , że chleb jest znakiem pokoju , sprawiedliwości , dobra , piękna , a przede wszystkim życia.

Życzył zebranym zdrowia fizycznego i duchowego , a także by nigdy nie doświadczali samotności i opuszczenia , a zawsze cieszyli się życzliwością i opieką najbliższych.

Spotkanie upłynęło w radości wspólnego kolędowania oraz śpiewu piosenek religijnych i biesiadnych wraz z Chórem Parafialnym – Adoramus .

Przy wspólnym stole nie zabrakło gorącego posiłku , domowego ciasta , owoców.

Nie skonsumowane ciasto i owoce zostały przekazane uczestnikom spotkania.

 

ADWENT 2017

 

 

Miłosierdzie jest jedno”

Świeca Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom , którą otrzymujemy jako znak złożonej ofiary jest symbolem wrażliwości i solidarności z dziećmi z najuboższych rodzin .

Świeca ta zapalona na wigilijnym stole świadczy o naszej miłości do tych , którym brakuje nie tylko środków materialnych ale i rodzinnego ciepła .

Wszystkim , którzy nabywają świece wigilijne - składamy podziękowanie

Bóg zapłać !

 

REKOLEKCJE DLA PARAFIALNYCH ODDZIAŁÓW CARITAS W STARYM SĄCZU

24 – 26 listopada 2017

 

     Hasło rekolekcji – „Bądź Caritas”

Prowadzący konferencje ks. Krzysztof Majerczak v-ce dyr. Caritas Diecezji Tarnowskiej przedstawił cechy człowieka , które powinny charakteryzować wolontariusza Caritas w/g kolejnych liter C-A-R-I-T-A-S .

C – cierpliwy

Cierpliwość to znoszenie ze spokojem przeciwności. Potrzeba zrozumienia sytuacji w jakiej znajduje się podopieczny , by otoczyć go współczuciem i tolerancją. Cierpliwość jest również umiejętnością przebaczenia ludziom od których zostaliśmy zranieni.

Cierpliwość jest darem .

A – asertywny

Asertywność to świadomość własnej wartości , która wymaga refleksji nad własną postawą – umieć mówić NIE dla zła, a mówić TAK dla dobra nawet pod prąd.

Nasza wartość pochodzi od Stwórcy.

R – roztropny

Znaleźć właściwą drogę [trop] do człowieka potrzebującego , drogę do szukania środków, czy rozwiązywania powikłanych problemów. Pomagać roztropnie - to poznać realia zycia podopiecznego. Lepiej być oszukanym niż odrzucić potrzebującego.

I – inspiracja

Inspirować tzn.mieć wpływ na drugiego człowieka , pociągać ku dobremu , organizować innych, którzy dobrze żyjąc , dobrze postępując mają dobry wpływ na innych.

Trzeba prosić Pana Boga aby mieć dobrą intencję.

T – troskliwy

Troska to umiejętność zrozumienia drugiego człowieka , dzięki podstawowemu źródłu troski , tj. Sercu czyli Miłości , przez współczucie , wrażliwość , sprawiedliwość , poczucie więzi. Bądź troskliwy.

A – altruista

Altruizm – postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi. Altruista jest powołany aby słyszeć głos i odpowiedzieć na apel innych. Chce czynić świat lepszym , dostrzega człowieka w potrzebie , poświęca się w imię miłości bliźniego.

S – szczodry

Jesteśmy powołani aby być dla drugiego , cieszyć się z drobnego postępu podopiecznych. Coraz więcej potrzeba pomocy duchowej ze względu na ubóstwo duchowe i psychiczne. Bądź Caritas.

Z naszej Caritas w rekolekcjach uczestniczyło 6 osób.

 

 

 

 CHLEB ZA CHLEB - 2017

 Corocznie - od 2011 roku w pierwszą niedzielę października - uczestniczymy w akcji Caritas Diecezji Tarnowskiej rozprowadzając „chlebki miłosierdzia”.

Akcja ta wpisuje się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba Caritas”.

Złożona ofiara [co najmniej 5 zł.] - to ofiara serca, która ma sens symboliczny , gdyż nabyty chlebek jest znakiem łączności z potrzebującymi i daje możliwość nakarmienia głodnego.

Tegoroczne ofiary są szczególne , bo będą przeznaczone dla mieszkańców Meksyku , bardzo poszkodowanych przez niszczycielski huragan , a następnie silne trzęsienie ziemi.

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać ! 

 

  Uroczystość Wniebowzięcia NMP  – 15 sierpnia 2017 - nabożeństwo dla chorych

Uroczystość ta przypomina nam , że jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba , a naszą przewodniczką jest Maryja .

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie – przychodzimy na Eucharystię , by jak co roku z chorymi , niesprawnymi , staruszkami prosić o orędownictwo Tej , która z ciałem i duszą została wzięta do nieba .

Mszę Św. celebrował i homilię wygłosił ks. Piotr Jaworski – kapelan tarnowskiego szpitala. Rozważając przykład Św. O. Pio , którego całe życie było pasmem cierpienia na wielu płaszczyznach – tak fizycznych jak i duchowych – zwrócił uwagę na sens choroby i cierpienia każdego człowieka .

Przed Mszą Św. uczestnicy mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania , a po homilii z Sakramentu Namaszczenia Chorych .

Na zakończenie Nabożeństwa kapłan pobłogosławił tradycyjne bukiety z kwiatów , ziół , owoców , kłosów zbóż – symbolu pełni łask Maryi , przekazał życzenia i udzielił Bożego błogosławieństwa zebranym

    PIELGRZYMKA  DO   CZĘSTOCHOWY  I  GIDEL  -  15  LIPCA   2017

 

Nasze  pielgrzymowanie  rozpoczęliśmy  od  nawiedzenia  Jasnej  Góry -  Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej Polski  w  roku 300  lecia  koronacji  Jej  Jasnogórskiego  Wizerunku .

 O godz. 9:30  uczestniczyliśmy  w  Eucharystii  sprawowanej  w  Wieczerniku ,  a  nie  w  Kaplicy  Cudownego  Obrazu -  co  spowodowane było  wejściem  pątników  Pieszej  Pielgrzymki  z  Archidiecezji  Przemyskiej .

Współcelebrując  Mszę  Św.  -  ks. prob. Tadeusz  Górka  modlił  się  w  intencji  uczestników  pielgrzymki  i  o  owocne  przeżycie  zbliżających  się  Misji  Św.  w  naszej  parafii.

Po  Mszy  Św.  -  każdy  z  pielgrzymów  mógł  wykorzystać  czas  na  indywidualną  modlitwę  przed  obliczem  Czarnej  Madonny , odprawienia  Drogi  Krzyżowej  na  Wałach  Jasnogórskich , czy  na  zwiedzaniu  muzeów .

 Następnie udaliśmy  się  do Sanktuarium  Matki  Bożej  Gidelskiej  Uzdrowienia  Chorych  w  Gidlach , gdzie  czczony  jest  najmniejszy  cudowny  wizerunek  Matki  Bożej  z  Dzieciątkiem.  Jest  to  kamienna  figurka  mająca  9  cm  wysokości , znajdująca  się  w  okazałym  ołtarzu  bocznej  kaplicy bazyliki .

Krótką  historię  kultu  Matki  Bożej  przybliżył nam  o. przewodnik dominikańskiego sanktuarium , po  czym  udzielił  błogosławieństwa dotykiem  Maryi [kropelką  wina  z  tzw.

„kąpiołki”].

Należy  zauważyć , że istnieje  związek  naszej  parafii  z  bazyliką  w  Gidlach , gdyż  w  prezbiterium  tejże  bazyliki  spoczywają  doczesne  szczątki naszego  rodaka  o.  Reginalda  Andrzeja  Jadownickiego-prof.dominikańskiego seminarium , którego  70  rocznica  śmierci  przypada  22 lipca  br.[zmarł  w  wieku  67  lat].

Po  spotkaniu  z  Matką  Bożą  -  wspólnie odprawiliśmy  Drogę  Krzyżową  w  ogrodzie  obok  bazyliki.

Czas  podróży  autokarem  poswięcony  był  modlitwie , śpiewie  pieśni  religijnych  i  piosenek biesiadnych.

Zachęcamy  do  pielgrzymowania , gdyż  każda  pielgrzymka  wnosi  wiele  dobra  i  umacnia  wspólnotę parafialną .

 

   XVII FESTYN RODZINNY - 11 CZERWCA 2017 „ RADOŚNIE , ZDROWO I SPORTOWO”

To już tradycja , że w jedną czerwcową niedzielę całe rodziny naszej parafii , a także goście z sąsiednich miejscowości spotykają się na wspólnej zabawie.

Na scenie wystąpiły „Tańczące słoneczka” pod opieką pani Małgorzaty Pytel , które nie tylko wytańczyły , ale i wyśpiewały życzenia dla rodziców, a balerina Zosia Świerczek zaprezentowała swój indywidualny układ baletowo – taneczny.

Ola Dzieńska - uczennica Zespołu Szkół w Jadownikach zachwyciła publiczność swoim pięknym głosem , wykonując piosenki , za które zdobyła już wiele nagród .

Na naszym festynie gościliśmy goodmoodmusic czyli państwo Małgorzatę Podolak i Marka Żuka , którzy wykonali wspaniały koncert „ Z dalekiego świata”.

Artystyczne występy na scenie zakończył Zespół Śpiewaczy „ Niedźwiedzioki” swoim bardzo bogatym repertuarem, zapraszając do współudziału publiczność .

Celem naszych festynów jest również promowanie zdrowego stylu życia pod hasłem „zdrowo i sportowo” , a to udało się dzięki współfinansowaniu przez Powiat Brzeski, pod tym hasłem świętujący 150 lecie. Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz siatkówki LSO kontra OSP Jadowniki. Nie zabrakło piłki nożnej , bilarda , ping-ponga i różnych zabaw sprawnościowych dzieci , młodzieży i dorosłych. Chętni mogli zapoznać się gaśniczym , próbując swoich umiejętności w posługiwaniu się hydronetkami .

Cały czas czynna była kuchnia CARITAS – serwująca domowe potrawy , desery , napoje. Nie zabrakło lodów , waty cukrowej , popcornu.

Milusińscy korzystali z zabaw w zamku dmuchanym , tunelu czy na trampolinie .

Punktem kulminacyjnym było losowanie wielu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Warto zaznaczyć ,że osoba wygrywając główną nagrodę przekazała ją następnego dnia rodzinie wielodzietnej

Dziękując sponsorom , artystom i wszystkim uczestnikom - organizatorzy zapraszają za rok !

   PIELGRZYMKA   DO  ZAKOPANEGO – 20  MAJA  2017

Na  początku  naszej  pielgrzymki  [organizowanej  przez  Caritas]  udaliśmy się  na  Kalatówki , by  w  trwającym  Roku  Brata  Alberta  być  w  miejscu , gdzie  wypoczywał  po  wyczerpującej  pracy , a  także  długie  godziny  spędzał  na  kontemplacji  w   Kaplicy  Św.  Krzyża  przed   zabytkowym   krucyfiksem . 

Poniżej  kaplicy  znajduje  się  Pustelnia  Brata  Alberta  zwana  Chatką  wybudowana  w  1901  roku . W   Chatce  tej  znajduje  się  mała  zakonna  cela,prawie  cała  zajęta  pryczą , a  obok  jest  pomieszczenie  urządzone  obecnie  jako  Izba  Pamięci  po br. Albercie . W  niej  też zaznaczony  jest  ślad  przebywania  bł. S. Bernardyny  Jabłońskiej – albertynki , która  w  kalatowskiej  Pustelni  wzrastała  do  świętości  jako  wierna  współpracowniczka  i  kontynuatorka  dzieła  miłosierdzia  Św.  Brata  Alberta . 

Na  godz.12 –tą  udaliśmy  się  na  Krzeptówki , aby  przeżyć  obchody  jubileuszu  100  rocznicy  objawień  w  Fatimie , od  13  maja  do  13  października  b.r.  Wdzięczni  jesteśmy  Matce  Bożej  Fatimskiej , że  dane  nam  było  w  tych  szczególnych  dniach – wydarzenia  epokowego  w  pallotyńskim  sanktuarium  „Polskiej  Fatimy” ,gdzie  żywy  jest  Jej  kult  i  pamięć  Św. Jana  Pawła  II – uczestniczyć  w  Eucharystii  celebrowanej  przez  wielu  kapłanów  przybyłych  z  licznymi  pielgrzymami.

W  homilii  kaznodzieja  zwrócił  uwagę , że  przesłania  Maryi  z  Fatimy są  nadal  aktualne w  naszych  czasach . Wszyscy  jesteśmy  wezwani  do  podjęcia tych  przesłań- szczególnie  odprawiania  pierwszych  sobót  miesiąca. 

Mszę Św. współcelebrował  nasz  ks.proboszcz Tadeusz  Górka w  intencji  całej  parafii  , naszych  rodzin  i  pielgrzymów.

   ŚWIĘTO CARITAS - 2017

Diecezjalne obchody patronalnego Święta Caritas odbyły się w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie w sobotę - 22 kwietnia 

Uroczystość rozpoczęła się Koronką do Bożego Miłosierdzia , a następnie uczestniczyliśmy we Mszy Św. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego , który w homilii przypomniał słowa papieża Franciszka , że nasze czasy są dla chrześcijan wezwaniem do tworzenia kultury miłosierdzia . Zwrócił uwagę na przykład bł. Karoliny , która czyniła miłosierdzie odwiedzając chorych , modląc się za potrzebujących , nauczając dzieci. Aktualne jest też hasło obecnego roku – „ Idźcie i głoście”- by swoim działaniem i przykładem czynić dobro.

Po Eucharystii - statuetki Misericors i listy gratulacyjne bpa ordynariusza Andrzeja Jeża - otrzymało 50 osób za swoje miłosierne serce i bezinteresowną pracę .

Z naszej parafii uhonorowane zostały : Elżbieta Makuch i Maria Mila.

Gratulujemy !

     PARAFIALNE ŚWIĘTO CARITAS - 2017

W niedzielę Miłosierdzia Bożego - 23 kwietnia o godz. 15 - uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu uwielbiając Boże Miłosierdzie za wszystko co możemy czynić dla drugiego człowieka , a także za darczyńców , którzy darami serca wspierają naszą działalność .

Centrum naszego świętowania to Eucharystia , celebrowana przez ks. Norberta , opiekuna SKC przy Zespole Szkół w Jadownikach. 

W dniu dzisiejszym trwała zbiórka do puszek dla umęczonego 6-letnią wojną domową narodu syryjskiego, zwłaszcza w Aleppo.

    Pielgrzymka do Łagiewnik - 22 kwietnia 2017

 

    ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 2017

Obchody Święta Miłosierdzia Bożego [23 kwietnia] odbywają się pod hasłem „ Idźcie i głoście Boże Miłosierdzie” .

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach obchody święta

rozpoczęły się nabożeństwem „ drogi światła w blasku wiary” w sobotę o godz. 21, ukazujące miłosierdzie Jezusa w konkretnych Jego czynach :

I – przywrócenie wzroku niewidomemu

II – oczyszczenie trędowatego

III – uzdrowienie paralityka

IV – uratowanie jawnogrzesznicy

V – wyzwolenie opętanych

VI – wskrzeszenie umarłych

Po uroczystych Nieszporach ukazana była Droga Maryi - czyli tryumf Jej Niepokalanego Serca . Wyrażając modlitewne dziękczynienie za wszystkie tajemnice różańca składano symboliczne róże . Tajemnice radosne – róże białe , światła – różowe , bolesne – czerwone , chwalebne – kremowe.

O godz. 24 uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii , koncelebrowanej przez 60 kapłanów pod przewodnictwem bpa Grzegorza Rysia .

W intencji naszej parafii i nas pielgrzymów modlił się ks. Norbert.

Słowo Boże nawiązujące do Ewangelii J 20, 19-31 skierował do uczestników przewodniczący Eucharystii , zwracając uwagę na spełnianie obietnic Jezusa o działaniu Ducha Św. w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

 

   Dekanalny Dzień Skupienia Caritas 11.03.2017

 

W sobotę 11 marca – Parafialne Oddziały Caritas dekanatu Brzesko , spotkały się w Kościele Trójcy Św. w Okocimiu , by uczestniczyć w Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia i we Mszy Św. Eucharystia koncelebrowana była przez : ks. Janusza Skrzypka – proboszcza z Gosprzydowej , ks. Wiesława Pieję - proboszcza miejsca , wicedziekana dekanatu Brzesko , ks. Tadeusza Górkę – proboszcza naszej parafii , pod przewodnictwem wicedyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Krzysztofa Majerczaka , który także wygłosił okolicznościową homilię .

Druga część spotkania odbyła się przy wspólnym stole.

Bieżące sprawy dotyczące działalności Caritas - przedstawił ks.T. Górka i ks. K. Majerczak - równocześnie dziękując za pracę dla dobra potrzebujących , a także za tą wspólnotę , którą tworzymy.

 

 

     WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS - 2017 

 

 

Nabywając baranki i świece paschalne – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego , możemy włączyć się w wielkie dzieło wspierania potrzebujących.

 

 

 

 

 

 

     XXV    ŚWIATOWY   DZIEŃ   CHOREGO 11  lutego  2017  r.

Obchodzony  jest   pod  hasłem  -  „Zdumienie  tym  ,czego  dokonuje  Bóg :

                                   Wielkie  rzeczy  uczynił  mi  Wszechmocny” [Łk1,49]

 

Przeżywając  Jubileuszowy  XXV   Światowy  Dzień  Chorego , pragniemy  być  blisko  każdej  osoby , która  doświadcza  trudnych  chwil  z  powodu  choroby ,  cierpienia , niesprawności  czy  też  starości -  by  przekazać  radość  i  krzepiące  słowa  oraz  wyrazić  uznanie  i  szacunek  rodzinom  za   pełną  zaangażowania , odpowiedzialności  i  troski  opiekę.

 

                                Maryjo ,  nasza  Matko ,

        która  w  Chrystusie  przygarniasz  każdego  z  nas  jako  dziecko ,

                  podtrzymuj  ufne  oczekiwanie  naszych  serc ,

          spiesz nam  z  pomocą  w   naszych  chorobach  i  cierpieniach .

          Prowadź  nas  do  Chrystusa , Twojego  Syna  a  naszego  Brata ,

        i  pomóż  nam  powierzyć  się  Ojcu , który  dokonuje  wielkich  rzeczy.

 

                                                  Z Orędzia  Ojca  Świętego  Franciszka

   

NABOŻEŃSTWO DLA CHORYCH – 15 SIERPNIA 2016

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY

 • godz. 13:30 – jak co roku – seniorzy ,emeryci , osoby chore , niesprawne uczestniczyły we Mszy Św. Przed Eucharystią mogli przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania , a w czasie Eucharystii przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych.

Mszę Św. sprawował i homilię wygłosił o. Robert – bernardyn ,który w dniu dzisiejszym gościł w naszej parafii. Przybył z Żytomierza na Ukrainie , gdzie pełni obowiązki ekonoma tej prowincji – z prośbą o modlitwę i wsparcie finansowe potrzebne na kształcenie kleryków.

Darami ofiarnymi ołtarza niesionymi przez uczestników , a złożonymi na ręce o. Roberta były: chleb , kompozycja z ziół , zbóż , kwiatów , owoce i dary ołtarza; chleb i wino .

Na zakończenie Liturgii – poświęcenie tradycyjnych bukietów z kwiatów i ziół oraz błogosławieństwo wszystkich obecnych.

PIELGRZYMKA DO PASIERBCA – LIMANOWEJ – OGRODÓW 13.08.2016

PASIERBIEC – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia , koronowanej w 1993 roku przez bpa Józefa Życińskiego. Obraz przedstawia brzemienną Maryję w otoczeniu aniołów, a za Jej plecami widnieje Bóg Ojciec .

Bardzo wymowna i symboliczna jest Droga Krzyżowa w malowniczej scenerii Beskidu Wyspowego , w której uczestniczyliśmy. Wśród postaci pomagających nieść krzyż Chrystusowi są m.in. Św. Jan Paweł II, prymas Stefan Wyszyński, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, bł. Franciszkanie: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek , a także Stanisława Leszczyńska i Stefania Łącka – więźniarki Oświęcimia ratujące tam dzieci.

LIMANOWA – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Po przejściu przez Bramę Miłosierdzia uczestniczyliśmy w Eucharystii współcelebrowanej przez naszego ks.prob.Tadeusza w intencji pielgrzymów , ich rodzin oraz tych , którzy prosili o modlitwę.

OGRODY BIBLIJNE W MUSZYNIE – to miejsce szczególnego spotkania Boga w obrazach biblijnych i biblijnej roślinności. Poszczególne miejsca nawiązują do historii ludzkości od stworzenia świata aż do zwycięstwa Chrystusa nad ludzką słabością – do Jego zmartwychwstania.

    XVI FESTYN RODZINNY – 19 CZERWCA 2016

W piękne niedzielne popołudnie całe rodziny naszej parafii i nie tylko, mogły radośnie spędzić czas na wspólnej zabawie – po raz szesnasty zorganizowanej przez Parafialną Caritas.

W rodzinną atmosferę spotkania wprowadziły nas przedszkolaki w swoim słowno- muzycznym przesłaniu pt. „ Dla ciebie mamo i tato”. Występ dzieci przygotowały: pani Klaudia i pani Milena.

Z dużym zainteresowaniem, wręcz podziwem a nawet zaskoczeniem oglądaliśmy występy uczniów z Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych , którzy przybyli do nas z rodzicami i swoimi opiekunami : paniami- Marzeną, Moniką i Katarzyną. Wcielali się oni w role znanych wokalistów i zespołów muzycznych , m.in. Bajm czy Marylę Rodowicz. W pięknych cygańskich strojach wystąpiły tancerki w takt dwóch cygańskich piosenek „ Cyganeczka Zosia” i „ Moja Cyganka”. Występowali : Małgosia, Ola, Ela, Agatka i Michałek.

Na scenie zaprezentowały się też nasze „lokalne talenty” – solistki : Izabella uczennica Gimnazjum JP II, Ola uczennica V kl. Szkoły Podstawowej nr.2, chórek dziewczęcy ze Szkoły Podstawowej nr. 1 , a pod opieką pani Małgorzaty, w kilku układach tanecznych wystąpiły „ Czirliderki” w różowych sukienkach.

Nie obyło się bez akcentu zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. By wprowadzić nas w tą podniosłą uroczystość spotkania z Papieżem Franciszkiem- młodzież naszej parafii , pod opieką ks. Dariusza przedstawiła 5 układów tanecznych m.in. z flagami ,welonami , chustami.

Na zakończenie wystąpił nasz chór parafialny istniejący przy wspólnocie biblijnej „ Źródło”, który wraz z uczestnikami Festynu wspólnie śpiewał piosenki religijne.

Dla dzieci nie zabrakło wielokolorowego , dmuchanego placu zabaw , dla odważnych zaś możliwość sprawdzania swoich umiejętności w zabawie ze strażakami OSP Jadowniki lub udział w różnorakich konkursach z nagrodami w specjalnym sektorze do tego celu przeznaczonym. Była też możliwość skorzystania z ekologicznego malowania buziek i rączek , artystycznie wykonywanego przez panią Iwonkę , a po piękne zwierzątka na bieżąco wykonywane przez panią Joasię z Krakowa ustawiały się kolejki.

Punktem kulminacyjnym było losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.

   PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK – 2 KWIETNIA 2016

Po raz kolejny wraz z ks. Dariuszem Pawłowskim uczestniczymy w czuwaniu nocnym przed Świętem Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia . O godz. 21 rozpoczęło się nabożeństwo uwielbienia „Droga miłosierdzia” przez rozważanie fragmentów Pisma Św. o cudach Jezusa , który pochylał się nad chorymi, biednymi,zagubionymi, opętanymi, zmarłymi – na przemiam z fragmentami z Dz. Św. Faustyny o miłosiernej miłości Boga ,a także pieśniami uwielbienia i wdzięczności.

Następnie odśpiewane zostały Nieszpory.

O godz. 24 –uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Grzegorza Rysia, który w Słowie Bożym nawiązał do odczytanej Ewangelii [ J 20, 19-31 ]. Zwrócił uwagę, że pierwszym darem Jezusa Miłosiernego jest Duch Św. dany Apostołom dla nas w słowach „ Weźmijcie Ducha Św. , którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone”. Duch Św. pomaga nam rozpoznać grzech, uznać go ,żałować oraz wyznać w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

   Marsz dla Życia i Rodziny

11 października 2015 r Niedziela

VII Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny zorganizowany w tym roku w Brzesku
pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”.

   Jesienne spotykanie grup.

4. X. 2015 r  w Domu Parafialnym spotykanie jesienne grup działających w parafii, a także uczestników tegorocznych pielgrzymek autokarowych organizowanych przez Caritas.

   Światowe Dni Młodzieży

4 października 2015 – niedziela

Udział w akcji Caritas Diecezji Tarnowskiej „Chleb za chleb” – cel dożywianie dzieci, a także „bilet dla brata tj. pozyskanie funduszy na wsparcie biednych osób z krajów zza naszej wschodniej granicy, by mogły wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży – Kraków 2016

   12 września 2015 r Pielgrzymka na Jasną Górę i do Sanktuarium Świętego Ojca Pio

Centralnym punktem pobytu w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski było uczestnictwo w Eucharystii w kaplicy przed obliczem Czarnej Madonny o godz. 11,00. Mszę Święto współcelebrował nasz ksiądz proboszcz Tadeusz Górka w intencji pielgrzymów i ich rodzin.

Wolny czas wykorzystaliśmy na indywidualną modlitwę a także zwiedzanie muzeów.

Następnym miejscem naszej pielgrzymki było Sanktuarium Świętego Ojca Pio w miejscowości Siedlec na świętej Górce Przeprośnej.

W 2002 r na wzgórzu tym stanął Kościół Ośmiu Błogosławieństw p.w. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Jest to pierwsze polskie San Giovanni Rotondo, gdzie można w dolnej kaplicy modlić się przy relikwiach i figurze O.Pio ( relikwie to gaza będąca opatrunkiem rany serca).

Na Górce Przeprośnej powstała też Droga Krzyżowa o długości 1 km, gdzie w każdą stację Męki Pańskiej wkomponowana jest postać włoskiego kapucyna – stygmatyka. Podążając więc jej śladami rozważaliśmy poszczególne Stacje Męki Chrystusa.

Ubogaceni duchowo modlitwą, śpiewem oraz wspólnotą wieczorem wróciliśmy do domu.

Spotkanie modlitewne osób starszych, chorych, niesprawnych

    16 sierpnia 2015 – niedziela


Spotkanie modlitewne osób starszych, chorych, niesprawnych.
Mszę Św. o godz. 13,30 celebrował i homilię okolicznościową wygłosił ks. Piotr Jaworski (były wikariusz naszej parafii). Przed Eucharystią osoby chore mogły przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, a w czasie Eucharystii przyjąć Sakrament Namaszczenia chorych.
Sakrament ten jak podkreślił kaznodzieja daje łaskę umocnienia, pokoju i odwagi aby przezwyciężyć trudności związane z chorobą, niepełnosprawnością, starością. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także ciała, jeśli jest taka wola Boża.
Darami ofiarnymi ołtarza, niesionymi przez seniorów i złożonymi na ręce ks. Piotra były:
- kompozycja z kwiatów, ziół, kłosów zbóż jako wyraz wdzięczności za szczęśliwe zbiory
- chleb podstawowy pokarm człowieka z prośbą by nie było osób żyjących w niedostatku i głodzie
- owoce dar Bożej dobroci, abyśmy przynosząc owoce dobrych uczynków zasłużyli na udział w uczcie niebieskiej
- chleb i wino dary ołtarza, które w czasie Eucharystii stają się Ciałem i Krwią Chrystusa pokarmem na życie wieczne

Na zakończenie Eucharystii kapłan udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym

  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 2015 r

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rozprowadzamy bukiety z kwiatów, ziół, kłosów zbóż, owoców, warzyw aby uczestnicy Eucharystii mogli je poświęcić – kontynuując tradycję świętowania – Matki Bożej Zielnej.

  XV Festyn Rodzinny – 21 Czerwca 2015 r

Jak co roku Festyn Rodzinny w naszej parafii to czas niedzielnego popołudnia, który można spędzić „rodzinnie” we wspólnocie rodzin wielopokoleniowych, a także z gośćmi z sąsiednich miejscowości. W tę rodzinną atmosferę „parafialnego święta rodziny” wprowadziły nas przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Jadownikach – recytując i śpiewając dla swoich rodziców, szczególnie dla taty z okazji dnia ojca, a także młodzież ze Szkolnego Koła Caritas Gimnazjum Jana Pawła II, która przedstawiła humorystyczny program o rodzinie pt. „ Czy super niania potrzebna jest w rodzinie?”. Nie zabrakło występów dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, a były to: „Tańczące słoneczka z klasy I w tańcu ludowym w strojach krakowskich i tańcu egzotycznym na różowo z pomponami, i chórek dziewczęcy mieszany klas I-VI.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również występy uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I w Brzesku, którzy grali na różnych instrumentach, był także występ chórku i solistki.

Nasze świętowanie swoją obecnością zaszczycił Zespół „ Bethesda” z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, który wraz z uczestnikami w koncercie ewangelizacyjnym uwielbiał Boga.

Na zakończenie wystąpił młodzieżowy Zespół „SincolnBand” z solistą Łukaszem, który zaśpiewał kilkanaście utworów piosenek o charakterze rozrywkowym. Pamiętamy, że rok temu, zespół ten debiutował na naszym festynie.

Nasi najmłodsi uczestnicy mogli bawić się w dmuchanym „wesołym miasteczku”, brać udział w różnych konkursach, a także skorzystać z artystycznego malowania buziek.

Na czas wspólnego spotkania przygotowano różnorodne domowe posiłki oraz ciasta, nie zapomniano o lodach, deserach, napojach.

Dzięki sponsorom wielu uczestników wróciło do domu z wartościowymi nagrodami.

Można było obejrzeć wystawy:

- obrazy Anny Kozub – haft krzyżykowy

 • widokówki Maryjne z Sanktuariów Polski i Świata Stanisława Świerczka

 • Niedziela Miłosierdzia Bożego

   12 kwietnia 2015 r

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Święto Caritas w naszej parafii

W Święto Miłosierdzia Bożego uczestniczyliśmy w Nieszporach i Adoracji Najświętszego Sakramentu, uwielbiając Miłosierdzie Boże, a następnie we Mszy Świętej sprawowanej w intencji naszej parafialnej Caritas, a także naszych podopiecznych.

   Pielgrzymka do Łagiewnik 11 .04.2015 r

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – czuwanie nocne przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Czuwanie nocne przed Świętem Miłosierdzia Bożego rozpoczęło się o godz.21.00

I część – to modlitwa kościoła, uroczyste Nieszpory

II część – „zanurzenie” w Oceanie Miłości grzechów głównych, których symbole zawieszone są na krzewie wokół obrazu „Jezu Ufam Tobie”, w czasie drogi światła, przez rozważanie 8 spotkań Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami przez:

- modlitwę uwielbienia tj. rozważanie poszczególnych fragmentów ewangelii z okresu oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, a także śpiew wdzięczności i uwielbienia

- modlitwa dziękczynienia za Św. Jana Pawła II oraz za leczenie skłonności odradzania się zła, czyli chorób grzechów głównych

-modlitwa radości, radowanie się z bycia dziećmi najlepszego Ojca i z Jego Miłości Miłosiernej.

Symbolem zanurzania się w głębi Oceanu Miłości są palące się świece, symbol Jezusa, który spalając skłonności do zła, przemienia nas i zapala dobro – z „krzewu” zostały ściągnięte wszystkie symbole zła.

O godz. 24,00 została odprawiona uroczysta, koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca (kustosza miejsca), który wygłosił homilię prosząc aby każdy z nas był apostołem Miłosierdzia i głosił Miłosierdzie.

W intencji pielgrzymów z naszej parafii modlił się ksiądz Dariusz Pawłowski

   Diecezjalne Święto Caritas

11 kwietni 2015 r

Diecezjalne Święto Caritas, o godz. 10,00 spotykamy się w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Sanktuarium Matki Bożej Przedziwnej w Grybowie.

Nabożeństwo rozpoczęło się Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez miejscową Caritas, a następnie uczestniczyliśmy w uroczystej koncelebrowanej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem księdza biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, który wygłosił okolicznościową homilię. Wskazując na sferę biedy materialnej i moralnej obejmującej ogromne obszary życia, zwrócił uwagę, że zawsze potrzeba ludzi z wyobraźnią miłosierdzia, niosących uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Dzięki Caritas wiara potwierdzona jest dobrymi uczynkami: wiara – uczynki, uczynki – wiara, dlatego też praca, posługa jest pewną formą modlitwy. Nasza działalność wpisuje się więc w nurt Bożego Miłosierdzia, czyli czynnej miłości bliźniego, która dociera do dużej ilości społeczeństwa.

Biskup tarnowski podziękował wszystkim pracownikom i wolontariuszom Caritas za to, że Bóg przez ich ręce, które są przedłużeniem rąk Chrystusa może udzielać potrzebującym łaskę miłosierdzia.

Ksiądz biskup przypomniał, że Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna w kościele 71 Tydzień Miłosierdzia obchodzony pod hasłem „ CARITAS DLA RODZINY”. Za realizację tego hasła odpowiedzialne są parafialne oddziały Caritas.

Na zakończenie Mszy Św. ksiądz Piotr Grzanka wicedyrektor Caritas diecezji tarnowskiej zwrócił uwagę, że Caritas w swej działalności pomaga rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym w zależności od sytuacji danej rodziny.

Jak co roku wyrazem wdzięczności za pracę charytatywną jest uhonorowanie osób i instytucji statuetką Misericors – miłosierny sercem oraz listem gratulacyjnym, by podkreślić wielkie serce, które towarzyszy wszystkim włączającym się w działalność Caritas. W tym roku było uhonorowanych 85 osób.

   71 Tydzień Miłosierdzia 2015 r w dniach od 12-18 kwietnia

obchodzony pod hasłem „Caritas dla rodziny”

W naszej parafii odwiedzamy najstarszych członków rodzin – osoby, które ukończyły 90 lat życia, by przekazać im wyrazy szacunku i życzenia, aby w „jesieni” swego życia mogli cieszyć się owocami swojej pracy i codziennego trudu.

   1 marca 2015 druga niedziela Wielkiego Postu

Dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami oraz wsparcia finansowego funduszu misyjnego.

Uczestniczymy w zbiórce do puszek na ten cel.

   Dekanalny Dzień Skupienia Caritas 28 lutego 2015 r

Po raz dziewiąty Parafialne Oddziały Caritas Dekanatu Brzesko spotkały się w Gosprzydowej, w zabytkowym Kościele p.w. Św. Urszuli z Towarzyszkami. Kościół ten z drzewa modrzewiowego jest perłą architektury drewnianej.

Nabożeństwo rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia, poprzedzoną fragmentami z Dzienniczka Św. Faustyny. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, koncelebrowanej przez ks. Krzysztofa Klimczaka proboszcza miejsca oraz przez ks. Ryszarda Podstołowicza dyrektora Caritas diecezji tarnowskiej, który skierował do nas Słowo Boże. Nawiązał do odczytanej Ewangelii (Mt 5,43-48), w której Chrystus stawia nam wysokie wymagania słowami „..Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec niebieski”. Na czym więc doskonałość polega, czy jest możliwa i realna wśród nas na brzeskiej ziemi?. Odpowiadając ksiądz Ryszard zwrócił uwagę, że Jezus mówi do wszystkich bez wyjątku, aby mieć potrzebę stawania się lepszymi- tzn. do „ pieca miłości” ciągle dorzucać własny wysiłek stawania się lepszymi. Aby w naszej posłudze nie ulec zniechęceniu starajmy się miłować i modlić się za tych, którym pomagamy. Na zakończenie ksiądz dyrektor podkreślił, że Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych, a do zaradzania biedzie duchowej i materialnej naszym podopiecznym da nam siłę i moc.

Druga część spotkania odbyła się w Domu Parafialnym, gdzie ksiądz dyrektor omówił bieżące sprawy dotyczące naszej działalności. Za przygotowanie spotkania modlitewnego oraz za serdeczne przyjęcie wszystkich uczestników przy wspólnym stole wyrażamy wdzięczność miejscowej Caritas wraz z księdzem proboszczem.

   XXIII Światowy Dzień Chorego 11 luty 2015 r

Obchodzony pod hasłem
„ Niewidomemu byłem oczami chromemu służyłem za nogi”

Wolontariusze naszej parafialnej Caritas odwiedzali osoby chore, aby wyrazić im szacunek oraz przekazać życzenia łaski zdrowia.
Udaliśmy się także do Porąbki Uszewskiej, aby powierzyć Najświętszej Maryi z Lurdes chorych i osoby opiekujące się nimi. Uroczysta Eucharystia koncelebrowana było przez wielu kapłanów pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Salaterskiego, który wygłosił okolicznościową homilię. Po Mszy Świętej wszyscy uczestniczyli w procesji do Groty odmawiając różaniec.

 

 

Script logo