• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Grupa Misyjna

 

  Grupa misyjna

Dzieło Misyjne Dzieci zostało założone w roku 1843 we Francji. W Polsce istnieje od 1858 roku. W roku 1922 Misyjne Dzieło Dzieci zostało uznane za: Papieskie. W ten sposób zostało podkreślone, że udzielanej przez nie pomocy wszystkim dzieciom patronuje Papież.

Pomoc dzieciom na całym świecie jest bardzo potrzebna, ponieważ wiele z nich nie zna Ewangelii ani nie ma dostępu do nauki. Cierpią z powodu głodu, chorób, opuszczenia oraz doznają różnego rodzaju przemocy.
Odpowiadając na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Redemptoris Missio”, w naszej parafii powstała grupa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Script logo