• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Kościół pw. św. Prokopa

Kościół Św. Prokopa Opata

     Pierwotny jadownicki kościół był fundacją królewską. Znajdujący się w Jadownikach kościół parafialny pod wezwaniem św. Prokopa Opata jest trzecim z kolei na tym miejscu. Wcześniej świątynia była drewniana, niewielkich rozmiarów. Drugi kościół, wzniesiony w 1465 r. też był drewniany. Początkowo miał zamknięte trójboczne prezbiterium z przybudowaną od północy zakrystią i niemal kwadratową nawę. Drewniane stropy nakrywały jego wnętrze, a wejście zdobiły trzy ciesielskie portale, z których jeden opatrzono gotycką majuskułą  inskrypcyjną z herbami fundatorów. Później kościół został powiększony o zwiększoną izbicą  zachodnią wieżę, oraz o kaplice nakrytą kopułą z latarnią, przystawioną do południowej ściany nawy. W tym kształcie przetrwał do 1910 roku, w którym został rozebrany.

     Obecny kościół zbudowany w latach 1908 – 1910 obiekt neogotycki, wzniesiony z cegły, o bogatym detalu architektonicznym. Jawi się jako sporych rozmiarów trzynawowa świątynia typu bazylikowego, posiadająca nawę poprzeczną. Ma prezbiterium z przybudowaną zakrystią i kaplicą, oraz wyniosłą wieżę od zachodu. Wnętrz wszystkich naw nakrywają gwieździste sklepienia o kamiennych, profilowanych żebrach, tworzących misternie utkane siatki. Wszystkie otwory okienne są ostrołukowe, o bogatej dekoracji, oraz monumentalny, zachodni portal obejmujący wejścia, przedzielono kamienną kolumną, nad którą unosi się figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Portal osłania szczyt, zza którego wyłania się okrągłe okno. Neogotyckim formom architektonicznym jadownickiego kościoła odpowiadają neogotyckie elementy wyposażenia jego wnętrz. Ołtarz główny został wykonany w 1910 roku. Ma formę typowego o bogatej oprawie architektonicznej. Są w nim płasko rzeźbione w drewnie postaci św. Prokopa i Serca Jezusowego, otoczone arkadami, maswerkami, pinaklami i innymi ozdobami. Są też ołtarze boczne i neogotycka chrzcielnica, oraz ambona. Ze starego kościoła zachowały się zabytki: osiemnastowieczny obraz Ukrzyżowania, a także gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem i późnogotycki krucyfiks z początków XVI.

   Dzięki temu Kościół w Jadownikach należy do najwspanialszych zabytków architektury neogotyckiej w województwie Małopolskim.

 

Script logo