• SŁOWO ŻYCIA

 • pozostawić ślad

 • Rodzina Bogiem silna

Lektorzy

    Lektorzy

Lektor – to posługa w Kościele w duchu służby wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy Świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz. Lektor to prawdziwie liturgiczna posługa w Kościele.

Zadania Lektora

Gdy w Kościele czyta się Pismo Święto wówczas On sam Chrystus – mówi”. „Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”.

Pięć przykazań lektora:

 • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

 • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

 • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

 • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

 • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

 • wierna służba Słowu Bożemu;

 • angażowanie się w sprawy Kościoła;

 • współpraca w dziele apostolstwa (świadectwo, przykład życia);

 • wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewangelii);

 • zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Zapraszamy każdego do służby lektora, kto ma pragnienie czytać Słowo Boże.

  

[ IMAGES=4]
 
Script logo