• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Nabożeństwo do Matki Bożej Róży Duchownej

Od XV wieku w naszej parafii znajduje się obraz Matki Bożej z różą. Wciągu kilku wieków był otaczany czcią jako "fertur gratiosa", czyli "niosący łaski".  W ołtarzu, w którym jest obecnie przechowywany, przynajmniej od XVIII towarzyszyły mu liczne wota, które niestety zaginęły na przestrzeni dziejów. W pewnym momencie historii Maryja zaczęła być nazywana Różą Duchowną. Tytuł ten o głębokiej symbolice wiąże się z opieką Maryi nad Kościołem, którego jest Matką, a także z postrzeganiem Jej jako pełnej miłości do Boga i ludzi Królowej, której piękno jest jak piękno róży pośród innych kwiatów. Maryja zachęca nas do modlitwy za Kościół i o nowe (a nade wszystko święte) powołania do służby Bożej w objawieniach z Montichiari we Włoszech, gdzie Matka Boża miała prosić o szczególną modlitwę wynagradzającą za kapłanów i dusze Bogu poświęcone. Dlatego w każdy czwartek o godz. 16.30 (czas zimowy)/ 17.30 (czas letni) w kaplicy Matki Bożej Jadownickiej odmawiany jest różaniec o nowe liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Ponadto dwa razy w miesiącu w wyznaczone wtorki o 19.00 sprawowana jest Eucharystia, a po niej różaniec w kaplicy Matki Bożej Róży Duchownej, w których każdy może uczestniczyć. 

 

 

 

Script logo