• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Nasze plany i nadzieje
coś niweczy raz po raz
tylko BOŻE MIŁOSIERDZIE
Nie zawodzi nigdy nas.
 
Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu mówi, że
,, Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby.
…Jednakże w żadnym czasie , w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła , jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. To właśnie jest podstawowym prawem i zarazem powinnością Kościoła w Jezusie Chrystusie.’’
Jednym z tych „różnych sposobów ‘’ wołania o miłosierdzie Boga dla ludzkości jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formie przekazanej przez świętą Siostrę Faustynę Kowalską.
Istotą zaś nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest całkowita ufność ,która określa naszą postawę wobec Boga ,obejmuje nie tylko cnotę nadziei ,lecz także cnotę żywej wiary ,pokory, wytrwałości i żalu za popełnione winy Jest to po prostu postawa dziecka ,które w każdej sytuacji ufa miłosiernej miłości i wszechmocy Ojca niebieskiego.
Ufność do tego stopnia stanowi o istocie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego ,że bez niej ono nie istnieje, bo pierwszym i zasadniczym wyrazem czci Miłosierdzia Bożego jest właśnie akt ufności który jest warunkiem czerpania łask. 
Niepojętych łask – obiecał Pan Jezus –pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu ( Dz.687 )
Drugim istotnym warunkiem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest miłosierna postawa wobec bliźniego; miłosierdzie ma przenikać,
cechować każdy kontakt z drugim człowiekiem.
Wymaga to spojrzenia na drugiego człowieka oczyma wiary, jako na istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boże odkupioną nie czymś przemijającym ,ale drogocenną krwią Chrystusa.
Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie.(…) –objawił Pan Jezus
Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim :
pierwszy-czyn , drugi –słowo, trzeci –modlitwa ;
w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie.(Dz742)
 
Wiedz ,córko moja- mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – że Serce Moje jest Miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały.(…) Pragnę , aby to miłosierdzie rozlało ,się na świat cały ,przez serce twoje. Ktokolwiek się zbliży do ciebie niech nie odejdzie bez tej ufności w miłosierdzie moje, której tak bardzo pragnę dla dusz (Dz1777).
Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w naszej parafii
rozpoczęło się w 1994 r .Posługujący wówczas w parafii wikariusz Ks. Grzegorz Żyrkowski zapoczątkował nabożeństwo
do Bożego Miłosierdzia – święty czas czuwania ,modlitwy , adoracji i czci przy obrazie Miłosiernego Pana.
Obecnie nabożeństwo jest odprawiane w drugi piątek każdego miesiąca.
Zaufaj Panu już dziś…
Zatrzymaj się na chwilę
Jedną małą chwilę ,zawsze znaleźć możesz
Odejść z gwary życia
I spojrzeć w SERCE BOŻE.
  Twe Miłosierdzie, Panie
 
 Twe miłosierdzie ,Panie,
Jest jak wieczna rzeka.
Twe miłosierdzie, Panie,
Jest jak dom, w którym
gospodarz czeka.
Twe miłosierdzie, Panie,
to najlepszy pokarm dla duszy i ciała.
Twe miłosierdzie, Panie,
to droga wspaniała,
którą zawsze i wszędzie kroczyć chcę,
więc wypełniaj miłosierdziem serce me.
 
Tomasz Rudnicki

Godzina Miłosierdzia
O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce.
Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny (DZ.1320)
„….. Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie…..” (J 12, 32).
Miłosierny Jezu, bądź uwielbiony w godzinie, w której spełnia się Twoja obietnica. Bo oto wywyższony nad ziemię na haniebnym drzewie krzyża przyciągasz wszystkich do siebie; przyciągasz swą miłością miłosierną, miłością, która wzięła na siebie nasz grzech i nie waha się oddać życia za nas. Przyciągasz nas do siebie, by poprowadzić do domu Ojca, którego bramy otwarła nam Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie. A prowadzisz nas nie tylko wskazując drogę, ale także towarzysząc nam w niej, obmywając nasze dusze w strumieniach swej wody karmiąc swoim ciałem i krwią. Oczyma wiary wpatrujemy się w Twe wywyższenie w dniu Wniebowstąpienia .
Jezu, wywyższony na drzewie krzyża i w chwale Ojca, dla zasług twej bolesnej męki prosimy; obudź w nas tęsknotę za niebem, pomóż dążyć do tego, co w górze i wspólnie z Tobą wędrować do domu Ojca w niebie. Wspieraj nas swą łaską w dźwiganiu codziennego krzyża, bo innej drogi nie ma do nieba prócz drogi krzyżowej. Daj, abyśmy umieli wykorzystać trud pracy, różne przeciwności, obecność ludzi niechętnych czy wrogo uosobionych do nas, wszelkie cierpienia fizyczne i duchowe, bolesne doświadczenia życia. Prosimy także, abyś pociągnął ku sobie wszystkich wiernych i ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie znają, chorych i cierpiących, którzy mogą się załamać pod ciężarem krzyża, grzeszników i konających oraz dusze w czyśćcu cierpiące, abyśmy wspólnie za świętymi mogli wielbić miłosierdzie Twoje teraz i na wieki.
/ z czasopisma Orędzie Miłosierdzia NR 85,kwartalnik styczeń, luty, marzec 2013/ 

Comiesięczne Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego Listopad 2014r

Po raz kolejny w drugi piątek miesiąca gromadzimy się na Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego wdzięczni Miłosiernemu Panu za dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy, za to że możemy uwielbiać nieskończone Miłosierdzie Boże, oddawać cześć największemu z przymiotów Bożych. Sam Jezus powiedziałeś do św. Faustyny: „..Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowanePeregrynacja Obrazu Jezu Ufam Tobie i relikwii Świętych Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II w dniach 25-26.07.2014

W dniach 25-26.07.2014 r przeżywaliśmy w naszej parafii peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II .Do tego wydarzenia parafia przygotowywała się duchowo od pół roku poprzez coniedzielne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, prowadzone przez istniejące w parafii wspólnoty. Bezpośrednim przygotowaniem były trwające od 21 do 24 lipca wieczorne spotkania na

Składamy Bóg zapłać Caritas Parafialnej za prowadzenie w miesiącu marcu nabożeństwa przygotowującego nas do peregrynacji obrazu „Jezu Ufam Tobie”

Comiesięczne Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

W każdy drugi piątek miesiąca uczestniczymy w Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Na trudy życia i problemy które nas dotykają jedynym lekarstwem jest Kult Miłosierdzia Bożego.

 

Script logo