• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Nabożeństwo fatimskie

Z dalekiej FATIMY..

donośnie brzmi dzwon…

13 czerwca 1917 r. w drugim objawieniu fatimskim Matka Boża powiedziała do Łucji

Tym którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję ratunek”

Zapewniła również:

Ucieczką twoją i drogą ,która doprowadzi cię do nieba będzie Moje Niepokalane Serce’’

Te obietnice nie przeminęły i nie przemijają. To jest apel skierowany do każdego z nas i dzisiaj Matka Boża mówi do mnie i do Ciebie :

Przyszłam upomnieć ludzi aby odmienili swoje życie….

Pokutujcie i nawracajcie się.

Módlcie się , módlcie się wiele.

Odmawiajcie codziennie różaniec.

Czyńcie ofiary za grzeszników.

Pomóżcie zwyciężyć Memu Niepokalanemu Sercu.

Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe . Jest otwarte coraz to nowym pokoleniom.

Ku coraz to nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać.

Podejmować je wciąż na nowo”

Jan Paweł II, Fatima 13 maja 1982 r.

Żyjemy w dniach , w których wypełniają się wielkie zapowiedzi Fatimy, mówiące o tryumfie Niepokalanego Serca.

Orędzie fatimskie wezwało i nadal wzywa nas do nawrócenia, modlitwy ,pokuty i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

To jest prosta droga prowadząca do spotkania w wieczności z Bogiem, uniknięcia kary już za życia, tu na ziemi , bo ludzkość jak wielokrotnie powtórzyła Maryja – zbyt mocno obraziła Boga.

Nadszedł czas by przez nasze współdziałanie z Bogiem wcielać te zapowiedzi w życie.

Chcemy razem przywoływać nadejście kontemplowanej przez Jana Pawła II „wiosny chrześcijaństwa „ i „cywilizacji miłości” oraz uczyć się od niego świętości –przez bycie całymi dla Maryi.

Pragniemy całym sercem zaangażować się w jak najszybsze spełnienie się obietnicy przekazanej przez Siostrę Łucję – że nadchodzi nowe pokolenie, pokolenie Niepokalanego Serca przeznaczonego przez Boga do zmiażdżenia głowy węża piekielnego.

Czyż czas nie nagli.

Przecież każdego dnia Maryja może nam powtórzyć swe słowa z lipca 1917 r. o piekle, do którego idzie wielu biednych grzeszników.

Nie możemy patrzeć obojętnie na duchową śmierć żadnego z nich…

Bo przyszłość jest warunkowa .Tak wiele zależy od nas, jutro świata jest w naszych rękach.

Jak uczył Jan Paweł II „chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga i człowieka. To także współpraca człowieka z człowiekiem”.

Dlatego angażujmy się po zwycięskiej stronie do współpracy dla Maryi. Służmy jej modlitwą. ofiarujmy jej swe trudy i cierpienia .

Bądźmy gotowi ofiarować jej swoje życie.

W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy z niebem w wypełnianiu się wielkich obietnic przekazanych przez Matkę Bożą.

Bądźmy świadkami jej nadchodzącego tryumfu ,naśladując jej cnoty

Mówmy o niej apostołujmy.

Poznawajmy prawdę jej Niepokalanego Serca.

        Niech objawi się we współczesnym świecie potęga miłości miłosiernej.

Niech powstrzyma zło, przetworzy sumienia ,obdarzy świat nadzieją i pokojem

O Matko fatimskiego orędzia!

O Matko fatimskiego orędzia!

Czyńcie pokutę ,nawróćcie się

Trwajcie na modlitwie, by świat ocalić

Spójrz Matko ,oto jesteśmy

W pierwsze soboty miesiąca od maja do października z modlitwa różańcowa wyruszamy na Bocheniec, a 13 dnia każdego miesiąca w naszej parafialnej świątyni odprawiane jest nabożeństwo fatimskie.

 

Kochana siostro ,kochany bracie

Może i ty staniesz po zwycięskiej stronie Maryi służąc modlitwą i ofiarą.

 

NA KONIEC MOJE NIEPOKALANE SERCE ZATRYUMFUJE

/Matka Boża Fatimska 13 lipiec 1917 r.

Script logo