• SŁOWO ŻYCIA

 • pozostawić ślad

 • Rodzina Bogiem silna

Rada parafialna

 Rada parafialna

1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan.536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod przewodnictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254& 2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniając zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza.

4. Kadencja Rady 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa./ ze Statutu Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej/

 

  W niedzielę 23.10.2023 r. odbyły się wybory do rady duszpasterskiej.

W wyniku wyborów oraz z urzędu i nominacji – radę – na pięcioletnią kadencję stanowią następujące osoby:

 
 1. Biel Maria - ul. W. Witosa
 2. Cebula Małgorzata  - ul. Zamłynie
 3. Czernecka Anna - ul. W. Witosa
 4. Czernecka Barbara - ul. Środkowa
 5. Grochola Iwona - ul. W. Witosa
 6. Hudy Leszek - ul. Zachodnia
 7. Kondziołka Bernadetta - ul. Staropolska 
 8. Kondziołka Wacław - ul. Boczna
 9. Oćwieja Kazimierz - ul. Małopolska
 10. Pytel Helena - ul. Staropolska
 11. Rams Maria - ul. Królewska
 12. Rojkowicz Maria - ul. Staropolska
 13. Sułek Maria - ul. W. Witosa
 14. Świerczek Maria - ul. Środkowa
 15. Turlej Kazimierz - ul. Małopolska 
 16. Turlej Maciej - ul. Małopolska 
 17. Wietecha Tomasza - ul. Szkolna
Script logo