• SŁOWO ŻYCIA

 • pozostawić ślad

 • Rodzina Bogiem silna

Róże Różańcowe

 

Róże Różańcowe

Od mych lat młodzieńczych modlitwa różańcowa miała ważne miejsce w moim życiu duchowym… Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce:
Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem.

Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. {…} W te same dziesiątki Różańca serca nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”. / Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae,2 /

Różaniec – nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „rosarium”, co oznacza „wieniec róż”. O początkach tej modlitwy wiemy niewiele. Korzeniami sięga XII wieku- a Świętemu Dominikowi przypisuje się autorstwo.
Przy pomocy Psałterza Maryjnego /tak pierwotnie nazywał się różaniec/,Święty Dominik próbował nawracać heretyków. Legenda mówi, że ten sposób nawracania niewiernych Świętemu Dominikowi wskazała sama Matka Boża:
„Chcę – miała powiedzieć Maryja – abyś wiedział, że w tego rodzaju walce taranem pozostaje zawsze różaniec, który jest kamieniem węgielnym Nowego Testamentu. Jeśli więc chcesz zdobyć te zatwardziałe dusze i pozyskać je dla
Boga, głoś mój Psałterz”.

Do modlitwy różańcowej Maryja zachęca w swoich objawieniach:
    1. Lourdes – Maryja objawiała się od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku. Ukazując się Bernadetcie Soubirous miała różaniec przewieszony przez ramię.
    2. Fatima – Maryja ukazywała się trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie /od 13 maja do 13 października 1917 roku/. Mówiła, że jest Matką Bożą
        Różańcową i wzywała dzieci, ale i zarazem nas do: pokuty, ofiary i modlitwy różańcowej.
    3. Gietrzwałd – Maryja ukazywała się kilku dziewczynkom i prosiła o modlitwę
        różańcową / objawienia od 27 czerwca do 16 września 1877roku/

Czym jest różaniec?
Ktoś powiedział, że różaniec to Streszczenie Biblii. Istotnie w różańcu rozważamy tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Modlitwa różańcowa to wspomnienie z Maryją tych tajemnic. Ale te wydarzenia nie są tylko czymś, co minęło, co przeszło do historii. Ich wspomnienie – kontemplacja, ma sprawić, aby stały się one dla nas aktualne, aby wpływała na naszą postawę i byśmy żyli treściami
tych misteriów. To odmawiając różaniec również od Maryi uczymy się Chrystusa – upodabniamy się do Niego. Maryja jest w tym względzie dla nas przykładem i przewodniczką.
Dlatego odmawiając różaniec powinniśmy razem z Maryją modlić się do Chrystusa w naszych własnych intencjach, w intencjach Ojca Świętego, Kościoła, naszej Ojczyzny ….. Nieskończona dobroć Boga – Pośrednictwo Chrystusa – działanie Ducha Świętego i wstawiennictwo Maryi, dają gwarancję i pewność, że modlitwa różańcowa jest skuteczną.

Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki Bł. Alan de Rupe

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
  2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie
  szczególne łaski.
  3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi
  herezje.
  4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata
  wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
  5. Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą.
  6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego
  tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
  7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia
  Kościoła.
  8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili
  śmierci światło Boże oraz pełnię łaski Bożej oraz będą mieli udział w
  zasługach błogosławionych.
  9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
  10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
  11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
  12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w
  swych potrzebach.
  13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w
  świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
  14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie
  są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
  15. Nabożeństwo mojego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

 

  

Script logo